Giải thích về tư cách lưu trú 「Hoạt động đặc định」 do về nước khó khăn

<<Về hoạt động đặc định>>

 「Hoạt động đặc định」 là tư cách lưu trú cấp cho người nước ngoài để có thể làm những công việc mà tư cách lưu trú hiện tại không được làm. Tùy vào nội dung được cho phép đối với từng cá nhân người nước ngoài thì sẽ phân ra làm 2 loại là được phép lao động và không được phép lao động. Thời hạn lưu trú là 5 năm, 3 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng hoặc thời hạn do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cho từng đối tượng (nhưng không quá 5 năm)
 Người được cấp tư cách lưu trú này sẽ được cấp thêm “Giấy chỉ định”, trên đó có viết hoạt động được thực hiện với tư cách lưu trú đang có. Giấy này thường sẽ được dán trong hộ chiếu.

 Trong bài viết lần này, JLEF Support sẽ giải thích về các tư cách lưu trú 「Hoạt động đặc định」 mà người nước ngoài thường xin khi gặp khó khăn trong việc về nước do dịch Corona.

1.Hoạt động đặc định (khó khăn trong việc về nước)
2.Hoạt động đặc định(Hỗ trợ duy trì công việc)
3.Các hoạt động đặc định, lưu trú ngắn hạn khác do khó khăn trong việc về nước

※Những người có hạn lưu trú cho đến ngày 1/11/2022 sẽ được chấp nhận chuyển sang Visa Hoạt động đặc định hoặc Visa Lưu trú ngắn hạn với lý do về nước khó khăn.

1.Hoạt động đặc định(Về nước khó khăn)

Đối tượng:Thực tập sinh kỹ năng sau khi kết thúc thực tập khó khăn trong việc về nước

Thời hạn:Dài nhất là 4 tháng

Phân loại:
①「Hoạt động đặc định(4 tháng・Được phép làm việc)」
 Thực tập sinh khó khăn trong việc về nước có thể làm những công việc giống với nội dung thực tập, hoặc công việc có liên quan đến nội dung thực tập. Ngoài ra, có thể được làm việc toàn thời gian nhưng chỉ được chấp nhận làm việc tại cơ quan tiếp nhận đã nhận được cấp phép tuyển dụng visa Hoạt động đặc định.
②「Hoạt động đặc định(4 tháng・Không được phép làm việc)」
 Với loại visa này khi xin tư cách lưu trú, nếu nộp kèm theo giấy đăng ký hoạt động ngoài tư cách thì sẽ được phép làm thêm 28 tiếng một tuần.

Giấy tờ cần thiết:
①「Hoạt động đặc đinh(4 tháng・Được phép làm việc)」 
②「Hoạt động đặc đinh(4 tháng・Không được phép làm việc)」 

 Ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt như sau:
 Những thực tập sinh vì chưa tham gia được kỳ thi kỹ năng nên chưa được chuyển sang giai đoạn tiếp theo cũng có thể xin visa loại thứ ① 「Hoạt động đặc định loại 4 tháng・Được phép làm việc」

Giấy tờ cần thiếttại đây

※Khi xin tư cách lưu trú Hoạt động đặc định, cần có Bản lý do do nghiệp đoàn quản lý cấp nên hãy trao đổi với nghiệp đoàn trước khi xin.

2.Hoạt động đặc định(Hỗ trợ duy trì công việc)

Đối tượng:
 Những người nước ngoài bị sa thải do ảnh hưởng của dịch Corona gặp khó khăn để tiếp tục thực tập, làm việc mà có nguyện vọng ở lại Nhật Bản với sự hỗ trợ duy trì công việc.
 Ví dụ: thực tập sinh kỹ năng muốn thi kỳ thi kỹ năng để chuyển sang tư cách Kỹ năng đặc định, kỹ năng đặc định bị sa thải, người lao động gặp khó khăn trong việc tiếp cục công việc và du học sinh bị hủy bỏ quyết định mời làm việc.

Thời hạn:Dài nhất là 1 năm

Giấy tờ cần thiếtTại đây

3.Hoạt động đặc định, lưu trú ngắn hạn khác do gặp khó khăn trong việc về nước

Đối tượng:Những người gặp khó khăn trong việc về nước do ảnh hưởng của dịch Corona có thể được cấp tư cách lưu trú Hoạt động đặc định này cho đến khi có thể về nước.

Thời hạn:90 ngày, 4 tháng

Phân loại:

(1)Hiện nay, những người đang lưu trú với lý do về nước khó khăn do dịch sẽ được gia hạn như dưới đây.

・Những người đang có visa 「Hoạt động đặc định(6 tháng)」⇒Chuyển sang 「Hoạt đông đặc định(4 tháng)」
・Những người đang có visa 「Lưu trú ngắn hạn(90 ngày)」⇒Vẫn giữ visa 「Lưu trú ngắn hạn(90 ngày)」

(2)Sau này, những người muốn chuyển sang tư cách lưu trú này với lý do khó khăn về nước do dịch sẽ được gia hạn như dưới đây.

・Chấp nhận visa 「Hoạt đông đặc định(4 tháng)」 hoặc 「Lưu trú ngắn hạn(90 ngày)」
※Ở phần (2) chỉ áp dụng với những người có hạn lưu trú đến ngày 1/1/2022.

Giấy tờ cần thiếttại đây

Chú ý 1)Có thể tiếp tục làm việc trong phạm vi đang được cho phép.

Chú ý 2)Việc cho phép lưu trú với lý do về nước khó khăn sẽ chỉ được chấp nhận 1 LẦN NÀY thôi. Hãy chuẩn bị để về nước trong thời hạn cho phép

Chú ý 3)Trong trường hợp hết hạn lưu trú cho phép như trên sẽ không được gia hạn nữa.

Thông tin tại thời điểm 3/10/2022. Hãy xác nhận thông tin mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên