Hỗ trợ tìm việc

Với mục đích làm cho các bạn người nước ngoài muốn tìm việc, chuyển việc hiểu hơn về hoạt động tìm việc cũng như có thể luyện tập thực tế, JLEF đang lên kế hoạch xây dựng video và tổ chức hội thảo hướng tới chủ đề này.

Nếu các bạn gặp khó khăn trong hoạt động tìm việc, chuyển việc hãy tham gia vào Hội thảo của JLEF nhé!

JLEF cũng có video bằng nhiều thứ tiếng nói về những khó khăn hay gặp của người nước ngoài đang tìm việc tại Nhật.

Mời các tham khảo nhé!

Chuyển lên trên