Home – Tiếng Việt

Đối với người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản, việc thích nghi với văn hóa cũng như một đất nước mới với là một việc khá khó khăn. Tổ chức JLEF hoạt động với mục đích khiến cuộc sống của người nước ngoài tại Nhật trở nên tốt hơn, cảm thấy yêu thích Nhật Bản hơn thông qua việc cung cấp đa dạng các thông tin hữu ích đối với các bạn. JLEF cũng cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết như tư vấn về đời sống, công việc, học hỏi văn hóa và ngôn ngữ v.v… Chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động với mục đích tạo ra môi trường để cho người nước ngoài có thể an tâm sinh sống tại Nhật Bản.

MENU

Chuyển lên trên