Các loại tư cách lưu trú liên quan đến du học sinh

・Tư cách lưu trú là gì?

Tư cách lưu trú là cái mà Cục xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài để có thể hoạt động hợp pháp tại Nhật Bản. Hiện nay có 29 loại tư cách lưu trú. Tùy vào tư cách lưu trú mà nội dung hoạt động sẽ được quy định khác nhau.

・Về tư cách lao động

Tùy từng loại tư cách lưu trú mà sẽ quy định có được phép lao động hay không.

1.Tư cách lưu trú không được phép lao động

Tư cách lưu trú không được phép lao động

2.Tư cách lưu trú được phép lao động (Có giới hạn công việc)

Tư cách lưu trú được phép lao động

3.Tư cách lưu trú được phép lao động (Không giới hạn công việc

Tư cách lưu trú không giới hạn công việc


・Các tư cách lưu trú liên quan đến du học sinh

①「Kỹ thuật・Tri thức nhân văn・Nghiệp vụ quốc tế」

②Nghề nghiệp chuyên môn cao

③Hoạt động đặc định số 46

④Kỹ năng đặc định

⑤Hoạt động đặc định (chờ tìm việc)

JLEF sẽ giới thiệu chi tiết về 5 loại tư cách lưu trú này trong video. Tham khảo video tại đây.


Tham khảo nội dung công việc chủ yếu được làm của từng loại .

① 「Kỹ thuật・Tri thức nhân văn・Nghiệp vụ quốc tế」và ② Nghề nghiệp chuyên môn cao

③Hoạt động đặc định số 46

④ Kỹ năng đặc định

⑤Hoạt động đặc định(Chờ tìm việc)

Tư cách lưu trú hoạt động đặc định với mục đích chờ tìm việc nếu đăng ký xin cấp phép hoạt động ngoài tư cách cũng có thể được làm thêm 28 tiếng một tuần.

Đổi tượng:Những du học sinh sau khi tốt nghiệp senmon, cao đẳng, đại học, cao học muốn ở lại Nhật để tiếp tục hoạt động tìm việc. Du học sinh trường tiếng thì cần phải tốt nghiệp đại học ở Việt Nam.
※Không bao gồm sinh viên dự bị, thính giảng, nghiên cứu sinh,…

Thời hạn:Dài nhất là 1 năm(6 tháng/lần, được gia hạn 1 lần)

Giấy tờ cần thiết:

Trường hợp chuyển từ du học sinh trường đại học sang Hoạt động đặc định

Tường hợp chuyển từ du học sinh trường senmon sang Hoạt động đặc định

Trường hợp chuyển từ du học sinh trường tiếng(chỉ áp dụng với người đã tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam)sang Hoạt động đặc định

Thông tin tại thời điểm ngày 6 tháng 10 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên