FAQ Bảo hiểm xã hội・Thuế

BẢO HIỂM XÃ HỘIー THUẾ

Q030. Tôi có thể đăng ký thêm người phụng dưỡng được không?

A.Hãy xác nhận người mà bạn muốn phụng dưỡng có phù hợp với quy định hay không.
Trường hợp được phép, hãy chuẩn bị ⓵ Giấy chứng nhận quan hệ nhân thân 親族関係書類 và ② Giấy chứng nhận chuyển tiền 送金関係書. Giấy 1 và 2 nếu là tiếng nước ngoài thì hãy dịch sang tiếng Nhật và nộp kèm bản gốc.
Trường hợp là nhân viên công ty, hãy điền tờ khai Giảm trừ phụng dưỡng 扶養控除申告書, và nộp Giấy 1 và 2 ở trên cho công ty.

Q031. Có cần thiết phải thanh toán tiền bảo hiểm lương hưu Nenkin hay không?

A.Lương hưu quốc dân 国民年金 (Lương hưu cơ bản) là bất kỳ ai sinh sống tại Nhật có độ tuổi từ trên 20 tuổi đến dưới 60 tuổi, cho dù là người nước ngoài thì cũng phải tham gia và có nghĩa vụ thanh toán tiền bảo hiểm Lương hưu này. Những người đi làm công ty thì sẽ tham gia Lương hưu phúc lợi 厚生年金.

Q032. Chế độ nhận tiền lương hưu một lần là gì?

A.Chế độ nhận tiền lương hưu một lần, là chế độ yêu cầu thanh toán một phần tiền bảo hiểm xã hội mà bạn đã đóng trước kia, khi bạn rời khỏi Nhật.
Người có thể yêu cầu thanh toán:
1. Người không có quốc tịch Nhật
2. Đóng trên 6 tháng tiền bảo hiểm lương hưu
3. Chưa từng nhận chế độ lương hưu công
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thủ tục này tại trang web của Cơ quan trợ cấp Lương hưu Nhật bản tại đây

Q033. Hãy giải thích cho tôi về Bảo hiểm Tai nạn lao động.

A.Trường hợp người lao động bị thương hoặc ốm đau trong quá trình đi làm hoặc làm việc, công ty phải bồi thường thiệt hại cho người lao động theo quy định của Luật tiêu chuẩn lao động. Bảo hiểm tai nạn lao động là bảo hiểm mà công ty đứng ra thực hiện và không thu phí bảo hiểm của người lao động cũng như không cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm cho người lao động.
Hãy tham khảo video của JLEF Support về Bảo hiểm tai nạn lao động tại đây

Q034. Hãy giải thích cho tôi về thủ tục nhận Bảo hiểm Thất nghiệp!

A.Hãy thực hiện đăng ký tìm việc tại Halowork, và nộp Giấy nghỉ việc 離職票 và đơn tìm việc.
Tham khảo thêm tại bài viết của JLEF Support về thủ tục trợ cấp này Phần 1 tại đây và Phần 2 tại đây

Q035. Tôi làm việc ở công ty cũ chưa được nửa năm thì nghỉ việc, vậy tôi có nhận được Trợ cấp thất nghiệp ko?

A.Điều kiện để nhận Trợ cấp thất nghiệp nói chung là trong vòng 2 năm trước khi thất nghiệp có tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp trên 12 tháng. Tuy nhiên, mặc dù nghỉ việc vì lý do cá nhân, mà có lý do chính đáng thì có thể được xác nhận là Người thất nghiệp có lý do đặc biệt. Khi đó, điều kiện nhận trợ cấp là trong vòng 1 năm trước khi thất nghiệp có tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu 6 tháng.

Q036. Khi đang trong thời gian nhận Trợ cấp thất nghiệp mà chuyển nhà, thì sẽ như thế nào?

A.Khi đang nhận Trợ cấp thất nghiệp mà chuyển nhà, thì hãy liên lạc với Trung tâm Halowork hiện tại đang xử lý hồ sơ của bạn, và chuyển tiếp hồ sơ thủ tục sang Trung tâm Halowork ở gần địa điểm sinh sống mới.

Q037.  Việc nhận Trợ cấp thất nghiệp có ảnh hưởng xấu tới Tư cách lưu trú (visa) hay không?

A.Nhận Trợ cấp thất nghiệp không có ảnh hưởng tới Tư cách lưu trú (visa) nhưng cho dù là hạn visa còn dài đi chăng nữa, nếu trên 3 tháng mà bạn không tìm được việc, thì tư cách lưu trú (visa) hiện tại có thể sẽ bị hủy, hãy chú ý điều này. Thêm nữa, trường hợp nghỉ việc vì lý do cá nhân, thì tính đến ngày nhận trợ cấp lần đầu bạn sẽ phải chờ từ 2 đến 3 tháng, chứ không thể nhận trợ cấp ngay khi thất nghiệp.

Q038. Trường hợp thất nghiệp, có phải ngay lập tức quay trở về Việt nam hay không? Có thể nhận được Trợ cấp thất nghiệp không?

A.Trường hợp thất nghiệp thì không cần phải về nước ngay. Nếu có hoạt động tìm việc thì bạn vấn có thể tiếp tục lưu trú tại Nhật trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu không có lý do hợp lý cho việc không hoạt động đi làm trên 3 tháng thì tư cách lưu trú (visa) có thể bị hủy.
Về Trợ cấp thất nghiệp thì cũng giống như người Nhật, bạn có thể làm hồ sơ nhận Trợ cấp thất nghiệp.

Q039. Điều kiện của Trợ cấp tái xin việc là gì?

A.Trợ cấp tái xin việc là Trợ cấp dành cho người đang trong thời gian nhận Trợ cấp thất nghiệp mà tìm được việc sớm, nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định.
Bạn có thể tham khảo thêm trợ cấp này tại đây

Q040.  Thủ tục xin nhận Trợ cấp tái xin việc có thể gửi qua Bưu điện được không?

A.Có thể. Nếu gửi theo hình thức thông thường thì nếu mất sẽ không có bảo hiểm, vì vậy khuyến khích gửi theo hình thức gửi bảo đảm 簡易書留

Q041. Thủ tục xin nhận Trợ cấp tái xin việc có thể ủy quyền cho người khác nhận thay được không?

A.Có thể ủy quyền thủ tục này. Bạn có thể sẽ được yêu cầu nộp kèm giấy ủy quyền có điền các thông tin của đôi bên như họ tên, địa chỉ, mối quan hệ, mục đích ủy quyền…

Q042. Điều kiện để nhận Trợ cấp di chuyển là gì?

A.Trợ cấp di chuyển trợ cấp chi trả phí đi lại di chuyển khi bạn quyết định công việc mới ở xa nơi ở hiện tại. Điều kiện để nhận trợ cấp này như sau:
1. Bạn có tham gia đóng Bảo hiểm thất nghiệp
2. Có việc sau khi hết thời gian chờ của Trợ cấp thất nghiệp
3. Bạn thay đổi nơi ở địa chỉ để đi làm công việc do Halowork hoặc một công ty giới thiệu việc làm giới thiệu cho bạn.
4. Khi Halowork xác nhận rằng cần thiết phải chuyển nơi ở nếu phù hợp một trong những điều dưới đây:
a. Thời gian di chuyển cả đi và về trên 4 tiếng
b. Khi phương tiện giao thông đầu tiên (cuối cùng), có trở ngại đáng kể cho việc di chuyển
c. Khi không thể tránh khỏi việc thay đổi do yêu cầu của công ty.
5. Khi công ty không chi trả chi phí này, hoặc chỉ trả không đủ toàn bộ chi phí đó.
Ngoài ra, nếu bạn thuộc đối tượng bị hạn chế quyền lợi do bị cơ quan giới thiệu việc làm từ chối, thì cần thiết tìm được việc sau khi thời gian giới hạn trợ cấp kết thúc.
Tham khảo thêm thông tin về Trợ cấp đi lại này tại trang web của Cục lao động các tỉnh thành, tại đây

Chuyển lên trên