Kỳ thi Kỹ năng đặc định 14 ngành là gì?

Kỳ thi Kỹ năng đặc định 14 ngành là gì?

Xem thông tin kỳ thi của các ngành ở đâu?

Ngành Hộ lý

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi (nếu là người Indonesia thì phải trên 18 tuổi)
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thi・Kỳ thi đánh giá kỹ năng Hộ lý: phí 1,000 yen
・Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật Hộ lý: phí 1,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thương hiệu Mastercard/VISA)
・Voucher
・Ví điện tử (Paypay)
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi đánh giá kỹ năng Hộ lý: 60 phút có 45 câu
・Kỳ thi đánh giá tiếng Nhật Hộ lý: 30 phút có 15 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt điểm trên 60% tổng điểm
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau khi thi xong thì tổng điểm và đánh giá kết quả thi sẽ được hiển thị
・Thông báo kết quả thi: trong vòng 5 ngày sau khi thi xong, có thể xem trên Trang cá nhân
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Trường hợp cần Giấy thông báo kết quả, hãy in ra
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày thi
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo

Ngành Nhà hàng

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thi7,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card
・Cửa hàng tiện lợi Combini
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 30 câu
・Kỳ thi thực hành: 15 câu (Tổng thời gian thi: 80 phút)
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt điểm trên 65% tổng điểm
Cách kiểm tra kết quả thi・Trong vòng 3 tuần sau khi thi, trên trang web của OTAFF là sẽ có danh sách mã số đỗ
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Có thể tải về ở phần Lịch sử đăng ký thi tại trang Cá nhân My page, in ra và sử dụng
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày cấp
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo

Ngành Chế biến thực phẩm

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thi8,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card
・Cửa hàng tiện lợi Combini
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 30 câu
・Kỳ thi thực hành: 10 câu (Tổng thời gian thi: 80 phút)
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt điểm trên 65% tổng điểm
Cách kiểm tra kết quả thi・Trong vòng 3 tuần sau khi thi, trên trang web của OTAFF là sẽ có danh sách mã số đỗ
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Có thể tải về ở phần Lịch sử đăng ký thi tại trang Cá nhân My page, in ra và sử dụng
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày cấp
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo

Ngành Nông nghiệp

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
・Người Myanmar, Indonesia phải trên 18 tuổi
・Thi trong nước Nhật, nếu là người của những nước không có ký hiệp định Kỹ năng đặc
định với Nhật bản thì khi đăng ký thi, cho dù đỗ thì cũng không bảo đảm việc sẽ xin được
Tư cách lưu trú (visa) Kỹ năng đặc định.
Lệ phí thi・Phí thi Nông nghiệp Trồng trọt: 8,000 yen
・Phí thi Nông nghiệp Chăn nuôi: 8,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thương hiệu Mastercard/VISA)
・Voucher
・Ví điện tử (Paypay)
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Thời gian: 60 phút (riêng phần giải thích, màn hình xác nhận giọng nói…10 phút)
・Số lượng câu: 70 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên số điểm quy định của Phòng Nông nghiệp toàn quốc
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau khi thi xong thì tổng điểm và đánh giá kết quả thi sẽ được hiển thị
・Thông báo kết quả thi: trong vòng 5 ngày sau khi thi xong, có thể xem trên Trang cá nhân
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Trường hợp cần Giấy thông báo kết quả, hãy in ra
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày thi
※ Lưu ý: Trang đăng ký thi chỉ lưu kết quả trong 5 năm. Nếu quá hạn sẽ không thể xem
được kết quả nữa. Vì vậy, hãy in sẵn để sử dụng khi cần thiết.
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Khách sạn

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 7,700 yen ( Có trường hợp cục quản lý XNC hỗ trợ một nửa lệ phí thi nên hãy kiểm tra thông tin mới nhất trên trang chủ)
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thương hiệu Mastercard/VISA)
・Cửa hàng tiện lợi Combini
・Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 45 phút có 30 câu
・Kỳ thi thực hành: 10 phút có 4 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗ
Đạt trên 65% tổng điểm của mỗi phần thi
Cách kiểm tra kết quả thi・Hãy xem ngày thông báo kết quả thi tại lúc đăng ký thi
・Có thể xác nhận kết quả tại trang cá nhân sau ngày thông báo kết quả
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Giấy chứng nhận đỗ sẽ được gửi cho công ty khi bạn tìm được công ty và sẽ đơn xin
cấp Giấy chứng nhận đỗ sẽ được chấp nhận khi có sự đồng ý của cả bạn và công ty.
Công ty tuyển dụng bạn sẽ nhận được giấy này (không gửi về cho bạn). Nếu bạn không
tìm được công ty tiếp nhận thì sẽ không được cấp Giấy chứng nhận đỗ. Hãy đọc kỹ quy
trình thủ tục khi đăng ký thi. Trình tự cấp Giấy (dành cho công ty) có tại đây
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày cấp
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Phí 12,100 yen
※ Về cơ bản, phí này sẽ do công ty chi trả
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Vệ sinh tòa nhà

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 2,200 yen (Tổ chức vào tháng 4, tháng năm năm 2023)
Cách thanh toán lệ phí thi・Chuyển khoản ngân hàng
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 20 phút có 17 câu
・Kỳ thi thực hành: 10 phút (tối đa 12 phút)
Tiêu chuẩn điểm đỗ
Đạt trên 60% tổng điểm của mỗi phần thi
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau khi thi, khoảng 1 tháng sẽ có công bố kết quả người đỗ trên trang chủ.
Đồng thời sẽ có email báo kết quả gửi về email mà bạn đăng ký lúc trước.
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Sau khi bạn được công ty nhận, Giấy chứng nhận đỗ sẽ do bạn và công ty cùng làm đơn
xin cấp.
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày cấp
※ Chỉ được xin cấp lại duy nhất 1 lần trong thời hạn hiểu lực của Giấy chứng nhận đỗ.
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Phí 14,300 yen
※ Về cơ bản, phí này sẽ do công ty chi trả
※Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Hàng không

Ngành Hàng không: Công việc phục vụ mặt đất

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 4,000 yen (※Lệ phí thi được tổ chức ngày 28/2/2023 là 2,000 yen)
Cách thanh toán lệ phí thi
Chọn mục thanh toán phí dự thi Kỹ năng đặc định tại trang Netshop ネットショップ
(STORES) và làm theo hướng dẫn. Hạn thanh toán tại cừa hàng tiện lợi Combini là trong
vòng 3 ngày. ※ Chú ý: Không thanh toán đúng hạn sẽ không được dự thi.
・Bạn phải làm thủ tục đăng ky thi, sau khi thanh toán bạn sẽ nhận được email hướng dẫn
của Hiệp hội hàng không Nhật bản. Hãy làm theo hướng dẫn trong email.
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 45 phút có 30 câu
・Kỳ thi thực hành: 30 phút có 15 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên 65% tổng điểm của mỗi phần thi
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau ngày thông báo kết quả, sẽ có email báo kết quả về email mà bạn đăng ký lúc trước
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Sau khi bạn được công ty nhận, hãy làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận đỗ trên trang web
Hiệp hội hàng không Nhật bản. Giấy này gửi cho công ty tuyển dụng bạn (không gửi cho bạn)
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ đỗ
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Phí 15,000 yen
※ Về cơ bản, phí này sẽ do công ty chi trả
※Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Hàng không: Công việc bảo dưỡng máy bay (hiện tại không tổ chức kỳ thi trong nước Nhật bản)

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thi・Hiện chưa có kế hoạch tổ chức thi trong nước Nhật bản
・Phí thi 2,000 yen (kỳ thi tại Mông cổ)
Cách thanh toán lệ phí thi・Thanh toán bằng tiền mặt tại địa điểm thi (kỳ thi tại Mông cổ)
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 60 phút có 30 câu (kỳ thi tại Mông cổ)
・Kỳ thi thực hành: 30 phút (kỳ thi tại Mông cổ)
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên 65% tổng điểm của mỗi phần thi (kỳ thi tại Mông cổ)
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau ngày thông báo kết quả, sẽ có email báo kết quả gửi về email (kỳ thi tại Mông cổ)
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Sau khi bạn được công ty nhận, hãy làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận đỗ trên trang web
Hiệp hội hàng không Nhật bản. Giấy này gửi cho công ty tuyển dụng bạn (không gửi cho bạn)
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ đỗ
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Phí 15,000 yen
※ Về cơ bản, phí này sẽ do công ty chi trả
※Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Bảo dưỡng ô tô

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 4,300 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thương hiệu Mastercard/VISA)
・Voucher
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 60 phút có 30 câu
・Kỳ thi thực hành: 20 phút có 3 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên 65% tổng điểm của phần thi lý thuyết và trên 60% của phần thi thực hành
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau khi thi 30 ngày, trên trang chủ sẽ có thông báo mã số người thi đỗ
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Sau khi công ty ký hợp đồng với bạn, công ty sẽ làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận đỗ.
Giấy này gửi cho công ty tuyển dụng bạn (không gửi cho bạn)
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Phí 16,000 yen
※ Về cơ bản, phí này sẽ do công ty chi trả
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Xây dựng

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 2,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thanh toán bằng tiền mặt tại địa điểm thi
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 60 phút 30 câu
・Kỳ thi thực hành: 40 phút 20 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên 65% tổng điểm phần thi lý thuyết
Cách kiểm tra kết quả thiTrong vòng 2 tuần sau khi thi, sẽ có thông báo đỗ tới trang Cá nhân của người thi đỗ
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・In Giấy chứng nhận đỗ trong trang Cá nhân.
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ phát hành
※ Chỉ cấp lại duy nhất 1 lần trong thời hạn của giấy chứng nhận này
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ba ngành Vật liệu, Chế tạo máy công nghiệp, Điện và Điện tử

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi (tại thời điểm nhập cảnh Nhật bản phải trên 18 tuổi)
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 2,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit (có thể mượn thẻ bạn bè…)
・Thẻ ghi nợ Debit (có thể mượn thẻ bạn bè…)
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Phần thi lý thuyết: 60 phút
・Phần thi thực hành: 60分 (riêng phần thi của công việc Hàn từ 60 phút đến 90 phút)
・Số câu hỏi sẽ khác nhau tùy thuộc vào công việc
Tiêu chuẩn điểm đỗ・Đạt trên 65% tổng điểm phần thi lý thuyết
・Đạt trên 60% tổng điểm phần thi thực hành
・Riêng công việc Hàn: Sẽ dựa theo JIS, WES…để đánh giá
Cách kiểm tra kết quả thi・Trong vòng 3 tháng sau khi thi, sẽ có email thông báo tới toàn bộ người dự thi
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Xem cách làm đơn xin Giấy chứng nhận đỗ tại đây
・Sau khi chuyển khoản phí xin cấp, sẽ được gửi Giấy chứng nhận đỗ
 ※Hiện nay (năm 2022) không thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày báo đỗ
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Ngư nghiệp

Ngành Ngư nghiệp: Công việc đánh bắt

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Vào ngày dự thi phải trên 18 tuổi
※ Ngoài những người có kinh nghiệm trên 3 năm hoặc tốt nghiệp cơ sở giáo dục về ngư nghiệp, thì
sẽ khó xin việc
Lệ phí thiPhí thi 8,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thương hiệu Mastercard/VISA)
・Voucher
・Ví điện tử (Paypay)
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 50 phút có 30 câu
・Kỳ thi thực hành: 20 phút có 25 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên 65% tổng điểm của mỗi phần thi
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau khi thi xong, màn hình sẽ hiển thị kết quả
・Thông báo kết quả thi: trong vòng 5 ngày sau khi thi xong, có thể xem trên Trang cá nhân
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Trường hợp cần Giấy thông báo kết quả, hãy in ra
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày thi
※ Lưu ý: Trang đăng ký thi chỉ lưu kết quả trong 5 năm. Nếu quá hạn sẽ không thể xem
được kết quả nữa. Vì vậy, hãy in sẵn để sử dụng khi cần thiết.
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo


Ngành Ngư nghiệp: Công việc nuôi thủy sản

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi (nếu là người Indonesia thì phải trên 18 tuổi)
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 8, 000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thương hiệu Mastercard/VISA)
・Voucher
・Ví điện tử (Paypay)
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 50 phút có 40 câu
・Kỳ thi thực hành: 20 phút có 10 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên số điểm quy định của Phòng Thủy sản Nhật bản
Cách kiểm tra kết quả thi
・Sau khi thi xong thì tổng điểm và đánh giá kết quả thi sẽ được hiển thị
・Thông báo kết quả thi: trong vòng 5 ngày sau khi thi xong, có thể xem trên Trang cá nhân
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Trường hợp cần Giấy thông báo kết quả, hãy in ra
・Thời hạn của Giấy này là 10 năm kể từ ngày thi
※ Lưu ý: Trang đăng ký thi chỉ lưu kết quả trong 5 năm. Nếu quá hạn sẽ không thể xem
được kết quả nữa. Vì vậy, hãy in sẵn để sử dụng khi cần thiết.
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất.

Trang web tham khảo


Ngành Đóng tàu

Công việc có tổ chức thi
(đổi được Kỹ năng đặc định)
Có 6 kỳ thi dựa theo 6 công việc kỹ năng đặc định của ngành này, đó là
(Hàn, Xử lý hoàn thiện, Trát vữa, Gia công cơ khí, Gia công sắt thép, Lắp ráp thiết bị điện)
Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Trên 17 tuổi
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiKỳ thi lý thuyết và Kỳ thi thực hành
・Hàn: nếu 1 người thi thì phí thi là 99,000 yen (chưa thuế)
Nếu 5 người thi thì phí thi 1 người là 23,800 yen (chưa thuế)
・Trát vữa: nếu 1 người thi thì phí thi là 84,000 yen (chưa thuế)
Nếu 5 người thi thì phí thi 1 người là 16,800 yen (chưa thuế)
・Gia công sắt thép: nếu 1 người thi thì phí thi là 94,500 yen (chưa thuế)
Nếu 5 người thi thì phí thi 1 người là 18,900 yen (chưa thuế)
・Xử lý hoàn thiện: nếu 1 người thi thì phí thi là 94,500 yen (chưa thuế)
Nếu 5 người thi thì phí thi 1 người là 18,900 yen (chưa thuế)
・Gia công cơ khí: nếu 1 người thi thì phí thi là 115,500 yen (chưa thuế)
Nếu 5 người thi thì phí thi 1 người là 23,100 yen (chưa thuế)
・Lắp ráp thiết bị điện: nếu 1 người thi thì phí thi là 136,500 yen (chưa thuế)
Nếu 5 người thi thì phí thi 1 người là 27,300 yen (chưa thuế)

※ Nếu chỉ thi lý thuyết (miễn thực hành) thì ngành hàn sẽ là
nếu 1 người thi thì phí thi là 30,500 yen (chưa thuế).
Nếu 5 người thi thì phí thi 1 người là 6,100 yen (chưa thuế)
Cách thanh toán lệ phí thiChuyển khoản vào ngân hàng được chỉ định
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
・Kỳ thi lý thuyết: 60 phút có 30 câu
・Kỳ thi thực hành: tùy từng công việc sẽ khác nhau
Tiêu chuẩn điểm đỗĐạt trên 60% tổng điểm phần thi lý thuyết
Phần thi thực hành điểm đỗ sẽ khác nhau tùy công việc
Cách kiểm tra kết quả thi・Giấy chứng nhận đỗ sẽ được gửi cho người làm đơn
・Khi gửi sẽ có email thông báo
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
Sau khi có kết quả, trong vòng 2 tuần sẽ gửi cho người làm đơn xin cấp
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo

Chuyển lên trên