Chia sẻ video buổi hội thảo「Quy tắc phỏng vấn・Cách tạo ấn tượng đầu tiên」

Khi nói về các quy trong ứng xử khi đi làm các bạn nghĩ tới điều gì?

Có nhiều loại quy tắc như chào hỏi, quy tắc gọi điện thoại, cách sử dụng từ ngữ với khách hàng (kính ngữ). Tất cả những quy tắc đó đều là quy tắc cần thiết khi đi làm. Trong hoạt động tìm kiếm việc làm, có nhiều người không được tuyển dụng vì không biết đến quy tắc khi phỏng vấn mặc dù là ứng viên xuất sắc.

Hãy học hỏi những quy tắc ứng xử sau đó luyện tập thật kỹ để có thể thực hiện được nó khi đi phỏng vấn nhé!

Với 17 phút trong video lần này, giáo viên sẽ giải thích về căn bản của quy tắc phỏng vấn cũng như làm sao để nâng cao ấn tượng đầu tiên, thứ quan trọng quyết định việc có được tuyển dụng hay không. Hãy xem tới cuối cùng nhé!

Nội dung video

① Quy tắc ứng xử là gì             (1:10~)

② Quy tắc khi phỏng vấn・Các điểm quan trọng quyết định ấn tượng đầu tiên (3:08~)

  Về diện mạo bên ngoài       (3:45~)

  Về độ lớn, tone của giọng nói      (9:48~)

  Về cách sử dụng từ ngữ, nội dung nói khi phỏng vấn (11:25~)

③ Điểm quan trọng để nhà tuyển dụng quyết định tuyển dụng    (14:04~)

④ Điểm quan trọng để nhà tuyển dụng quyết định không tuyển dụng   (16:10~)

Video bằng tiếng Nhật nhưng chúng mình đã thêm phụ đề bằng tiếng Trung, tiếng Myanmar và tiếng Việt ở bên dưới. Lựa chọn ngôn ngữ của mình để xem nhé!

Tiếng Nhật:Tại đây

Tiếng Trung:Tại đây

Tiếng Myanmar:Tại đây

Tiếng Việt:Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên