မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချပေးသည့်「အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်」အကြောင်း

<<အထူးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး>>

 “အထူးလှုပ်ရှားမှု”ဆိုသည်မှာ လက်ရှိနေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းများအောက်တွင် ခွဲခြား၍မရသောလှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်နေသည့်နိုင်ငံခြားသားများအားပေးသည့် နေထိုင်မှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။တစ်ဦးတယောက်ချင်းဆီ၏ ခွင့်ပြုချက်အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ပါသည်။နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းမှာ ၅နှစ်၊၃နှစ်၊၁နှစ်၊၆လ၊၃လ(သို့မဟုတ်)တရားရေးဝင်ကြီးမှတစ်ဦးချင်းဆီအတွက်သတ်မှတ်ပေးသည့်သက်တမ်း(၅နှစ်ထက်မပိုသော)ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။

 “အထူးလှုပ်ရှားမှု”နေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသည့်နိုင်ငံခြားသားများအား၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြထားခြင်းရှိသည့်「指定書」ဆိုသည့်စာရွက်ကိုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ပုံမှန်အားဖြင့်ကာယကံရှင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(passport)ထဲတွင်တွဲကပ်ပေးပါသည်။

 ယခုအခေါက်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်စ်ကူးစပ်မှုများကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောနိုင်ငံခြားသားများအားချပေးသည့်အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်များထဲမှအောက်ပါ၄မျိုးကိုအဓိကထားပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။

1.特定活動(帰国困難)
အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိသည့်အခြေအနေတွင်ထုတ်ပေးခြင်း)
2.特定活動(雇用維持支援)
အထူးလှုပ်ရှားမှုဗီဇာ(အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ထောက်ပံ့မှု)
3.その他の帰国困難により特定活動、短期滞在
(တခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိသည့်အခြေအနေကြောင့်ရရှိသည့်အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်၊ရက်တိုနေထိုင်ခွင့်ထုတ်ပေးခြင်း)

2022.11.1ရက်အထိနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းရှိသောသူများသာလျှင်ကိုရိုနာကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်“အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်“ သို့မဟုတ် “ရက်တိုနေထိုင်ခွင့်“ သို့ပြောင်းလဲခွင့်ပြုသည်။

1.【特定活動(帰国困難)】
အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိသည့်အခြေအနေတွင်ထုတ်ပေးခြင်း)

မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိသည့်နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအားအမြင့်ဆုံး၄လကြာနေထိုင်ခွင့်ချပေးပါသည်။

အမျိုးအစား
①「အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(၄လ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိ)」
 မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိသောနည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသာများသည်လက်ရှိအလုပ်သင်နှင့်တူညီသောလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အလုပ်သင်နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း၊အလုပ်လုပ်သည့်နေရာသည့်အထူးလှုပ်ရှားမှုဗီဇာလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ခွင့်ပြုချက်ရယူပေးသည့်ကုမ္ပဏီတွင်သာလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။

②「အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(၄လ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိ)」
 နေထိုင်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားသည့်အခါ၊အရည်ချင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုခွင့်ပြုချက်ကိုတပြိုင်တည်းလျှောက်ထားခဲ့ပါက၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေမှုမှလွဲ၍တခြားအလုပ်များကိုတပတ်ကို၂၈နာရီတွင်းလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။

လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
①「အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(၄လ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိ)」 
②「အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(၄လ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိ)」

 အောက်ဖော်ပြပါအထူးအခြေအနေများအတွက်လည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲများကိုမဖြေလိုက်ရသည့်အတွက်နောက်တဆင့်ကိုမပြောင်းရွှေ့နိုင်သောအလုပ်သင်များအတွက်「အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(၄လ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိ)」ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှိပ်ပါ

※အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားရာမှာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ‌ရေးသားပေးသည့်အကြောင်းပြချက်ထုတ်ပြန်ချက်လိုအပ်သည့်အတွက်၊ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်တိုင်ပင်ပြီးလျှောက်ထားကြပါ။

2.【特定活動(雇用維持支援)】
အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ထောက်ပံ့မှု)

 အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်(ကိုရိုနာကြောင့်လက်ရှိမိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အလုပ်ဖြုတ်ခံရသောနိုင်ငံခြားသားများ၊လက်ရှိနေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစားဖြင့်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်အခက်ခဲရှိသည့်နိုင်ငံခြားသားများအားဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါကထုတ်ပေးသည့်နေထိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။
 ဥပမာ အထူးကျွမ်းကျင်လှုပ်ရှားနေထိုင်ခွင့်သို့ပြောင်းရန်အတွက်အထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုလိုသောအလုပ်သင်များ၊အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၊အလုပ်ဖြုတ်ခံရသောသောကြောင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ၊အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုဖျက်သိမ်းခံရသောနိုင်ငံခြားသားများအားနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအမြင့်ဆုံး၁နှစ်ချပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှိပ်ပါ

3.【その他の帰国困難により特定活動、短期滞在】
တခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိသူများအတွက်အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့် ၊ရက်တိုနေထိုင်ခွင့်

လက်ရှိကိုရိုနာကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လို့မရသောသူများအားမိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လို့ရသည့်အချိန်အတွင်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိအောင်ထုတ်ပေးသည့်အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း ၉၀(သို့မဟုတ်)၄လနေထိုင်ခွင့်ချပေးပါသည်။

အမျိုးအစား

(1)လက်ရှိကိုရိုနာကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လို့မရသောသူများအတွက်အောက်ပါအတိုင်းသက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါသည်။

・「အထူးလှုပ်ရှားမှုမှုနေထိုင်ခွင့်(၆လ)」နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းရှိသူများ⇒「အထူးလှုပ်ရှားမှုမှုနေထိုင်ခွင့်(၄လ)」သက်တမ်းတိုးပေးပါသည်။
・「ရက်တိုနေထိုင်ခွင့်(၉၀ရက်)」နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းရှိသူများ⇒「ရက်တိုနေထိုင်ခွင့်(၉၀ရက်)」သက်တမ်းတိုးပေးပါသည်။

(2)နောင်တွင်ကိုရိုနာကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောသူများဂျပန်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါကအောက်ပါအတိုင်းသက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုပါသည်။

・「အထူးလှုပ်ရှားမှုမှုနေထိုင်ခွင့်(၄လ)」သို့မဟုတ်「ရက်တိုနေထိုင်ခွင့်(၉၀ရက်)」ခွင့်ပြုပါသည်။

※(2)အတွက် 2022.11.1ရက်အထိနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းရှိသူများသာလျှင်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်။

လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှိပ်ပါ

注1)လက်ရှိခွင့်ပြုထားသောနယ်ပယ်အတွင်းတွင်အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်။

注2)ယခုတကြိမ်လျှောက်ထားမှုအပေါ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါကထိုနေထိုင်ခွင့်ကာလပြည့်ပြီးနောက်တွင်ကိုရိုနာကြောင့်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိကြောင်းအကြောင်းပြချက်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကာလသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုခွင့်မပြုတော့ပါ။

注3)ယခုတကြိမ်လျှောက်ထားမှုအတွက်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက၊ခွင့်ပြုလိုက်သောကာလအတွင်းမိမိနိုင်ငံသို့ပြန်နိုင်မှုရှိစေရန်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

2022ခုနှစ်10လပိုင်း 3ရက်နေ့အထိရရှိထားသောသတင်းဖြစ်ပါသည်၊သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကိုသက်ဆိုင်ရာဟုမ်းပေ့ချ်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ပါရန်။

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

Scroll to top