Làm sao để có thể làm việc với Tư cách Kỹ năng đặc định?

Làm sao để có thể làm việc với tư cách Kỹ năng đặc định?

Điều kiện để làm việc

 • Trên 18 tuổi
 • Thi đỗ kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định
 • Thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT:N4 trở lên, hoặc JFT-Basic:A2 trở lên

  ※ Ngành Hộ lý: Thi đỗ kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của ngành Hộ lý

 • Người nước ngoài hoàn thành tốt chương trình Thực tập sinh số 2 thì có thể được miễn Kỳ thi tiếng Nhật và Kỳ thi Kỹ năng đặc định.

Quy trình để có thể bắt đầu làm việc

Người đang ở nước ngoài

Thi đỗ các Kỳ thi

Đỗ kỳ thi tiếng Nhật và Kỳ thi Kỹ năng đặc định
※ Thực tập sinh hoàn thành tốt chương trình thực tập sẽ được miễn

Hoạt động tìm việc

① Thông qua công ty giới thiệu việc làm
② Trực tiếp phỏng vấn với Công ty Nhật bản

Ký hợp đồng với Công ty

Nhận Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú (COE) từ Công ty Nhật bản

Xin visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật bản tại Việt nam

(Cần nộp kèm Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú COE)

Bay sang Nhật bản và bắt đầu làm việc

Người đang ở Nhật

Thi đỗ các Kỳ thi

Đỗ kỳ thi tiếng Nhật và Kỳ thi Kỹ năng đặc định
※ Thực tập sinh hoàn thành tốt chương trình thực tập sẽ được miễn

Hoạt động tìm việc

⓵ Cơ quan giới thiệu việc làm Halowork
② Thông qua công ty giới thiệu việc làm
③ Trực tiếp phỏng vấn với Công ty Nhật bản

Ký hợp đồng với Công ty

Làm hồ sơ xin đổi Tư cách lưu trú tại Cục Xuất nhập cảnh

Đổi Tư cách lưu trú

Bắt đầu làm việc

※ Trường hợp Thực tập sinh tiếp tục làm việc tại Công ty tiếp nhận cũ thì cần làm thủ tục đổi Tư cách lưu trú

Các công việc có thể đổi lên Kỹ năng đặc định số 1

Tổng hợp các công việc của 14 ngành
 Danh sách tổng hợp tham khảo tại đây

Từng ngành riêng biệt

 ① Ngành hộ lý ② Ngành vệ sinh tòa nhà ③ Ngành vật liệu ④ Ngành chế tạo máy công nghiệp  ⑤ Ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử ⑥ Ngành xây dựng ⑦ Ngành đóng tàu ⑧ Ngành bảo dưỡng ô tô ⑨ Ngành hàng không ⑩ Ngành khách sạn ⑪ Ngành nông nghiệp ⑫ Ngành ngư nghiệp ⑬ Ngành chế biến thực phẩm ⑭ Ngành nhà hàng

Chuyển lên trên