Kỳ thi tiếng Nhật là gì?

Kỳ thi tiếng Nhật là gì?

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật JLPT

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Những người không sử dụng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
Lệ phí thiPhí thi 7,500 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thanh toán 1 lần)
・Chuyển khoản ngân hàng
・Cửa hàng tiện lợi Combini
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
N1 Chữ cái – Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 110 phút. Nghe: 55 phút
N2 Chữ cái – Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 105 phút. Nghe: 50 phút
N3 Chữ cái – Từ vựng: 30 phút. Ngữ pháp – Đọc hiểu: 70 phút. Nghe: 40 phút
N4 Chữ cái – Từ vựng: 25 phút. Ngữ pháp – Đọc hiểu: 55 phút. Nghe: 35 phút
N5 Chữ cái – Từ vựng: 20 phút. Ngữ pháp – Đọc hiểu: 40 phút. Nghe: 30 phút
Quy định điểm tối thiểu
Tiêu chuẩn điểm đỗ
N1 Chữ cái – Từ vựng – Ngữ pháp: 19 điểm. Đọc hiểu: 19 điểm. Nghe: 19 điểm
Tổng điểm trên 100 điểm
N2 Chữ cái – Từ vựng – Ngữ pháp: 19 điểm. Đọc hiểu: 19 điểm. Nghe: 19 điểm
Tổng điểm trên 90 điểm
N3 Chữ cái – Từ vựng – Ngữ pháp: 19 điểm. Đọc hiểu: 19 điểm. Nghe: 19 điểm
Tổng điểm trên 95 điểm
N4 Chữ cái – Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 38 điểm. Nghe: 19 điểm
Tổng điểm trên 90 điểm
N5 Chữ cái – Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu: 38 điểm. Nghe: 19 điểm
Tổng điểm trên 80 điểm
Cách kiểm tra kết quả thi・Có thể kiểm tra kết quả trang trang web của Hiệp hội kỳ thi đánh giá tiếng Nhật
(Xác nhận từ trang Cá nhân)
・Sẽ có thông báo kết quả gửi bằng Bưu thiếp Hagaki qua đường bưu điện
Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Trong Bưu thiếp Hagaki gửi về, khi mở ra, thì phía bên phải sẽ có kèm Giấy chứng nhận
năng lực tiếng Nhật 日本語能力認定書. Giấy này miễn phí và chỉ cấp 1 lần duy nhất
・Giấy chứng nhận kết quả thành tích kỳ thi 認定結果及成績証明書 có thể làm đơn xin cấp
từ trang cá nhân, không giới hạn số lần (sẽ mất phí)
・Kết quả kỳ thi này là không thời hạn
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Giấy chứng nhận kết quả thành tích kỳ thi 認定結果及成績証明書:
phí 1 bản là 1,000 yen (phí gửi sẽ được tính riêng)
Phí xin cấp và phí gửi sẽ do người dự thi chi trả.
※ Thông tin tại thời điểm tháng 7 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo

Trang chủ kỳ thi

Cách đăng ký thi

Ngày thi – Địa điểm thi


Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật JFT

Tư cách dự thi
Đối tượng dự thi
・Những người không sử dụng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ
・Thi trong nước Nhật, yêu cầu phải có Tư cách lưu trú hợp pháp còn hạn
・Người Indonesia, vào ngày thi phải trên 18 tuổi
・Người Myanmar, vào ngày thi phải trên 17 tuổi
Lệ phí thiPhí thi 7,000 yen
Cách thanh toán lệ phí thi・Thẻ tín dụng Credit card (thương hiệu Mastercard/VISA)
・Voucher
・Ví điện tử (Paypay)
Thời gian thi
Số lượng câu hỏi
60 phút và có 60 câu
Tiêu chuẩn điểm đỗĐiểm đánh giá cơ bản là trên 200 điểm đối với trình độ A2
Xác nhận rằng bạn đủ khả năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống và công việc
Cách kiểm tra kết quả thi・Sau khi thi xong thì tổng điểm và đánh giá kết quả thi sẽ được hiển thị
・Thông báo kết quả thi: trong vòng 5 ngày sau khi thi xong, có thể xem trên Trang cá nhân
Cách lấy Giấy chứng nhận đỗ
Thời hạn Giấy chứng nhận đỗ
・Trường hợp cần Giấy thông báo kết quả, hãy in ra
・Kết quả kỳ thi này là không thời hạn
※ Lưu ý: Trang đăng ký thi chỉ lưu kết quả trong 5 năm. Nếu quá hạn sẽ không thể xem
được kết quả nữa. Vì vậy, hãy in sẵn để sử dụng khi cần thiết.
Chi phí cấp Giấy chứng nhận đỗ
Bên chịu chi phí này
Không mất phí
※ Thông tin tại thời điểm tháng 2 năm 2022. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất

Trang web tham khảo

Trang chủ kỳ thi

Cách đăng ký thi (sắp ra mắt)

Tài liệu ôn tập – Đề thi thử

Ngày thi – Địa điểm thi

Chuyển lên trên