Hãy kiểm tra danh sách

Cùng kiểm tra danh sách câu hỏi về hỗ trợ của công ty

Mục cần kiểm tra
1Trước khi nhận được Tư cách lưu trú (visa), bạn có nghe công ty giải thích về nội dung hợp đồng không?
2Nội dung công việc và mức lương có giống với đã được giải thích không?
3Khi tới Nhật Bản, và khi trở về Việt Nam, bạn có nhận được sự đưa đón của công ty ở sân bay bên Nhật Bản không?
4Người của công ty có giải thích cho bạn về những quy tắc của Nhật Bản như cách lên xe bus, cách sử dụng tàu điện… không?
5 Người của công ty có giúp đỡ bạn khi thực hiện các thủ tục ngoài Cơ quan hành chính (Shiyakusho / Kuyakusho) không?
6Người của công ty có trợ giúp bạn trong việc học tiếng Nhật không?
7Khi gặp khó khăn, bạn có được trao đổi có hỗ trợ phiên dịch không?
8Người của công ty có giới thiệu về các lễ hội, có tạo cơ hội để bạn giao tiếp với người Nhật không?
9Khi công ty cho bạn nghỉ việc, lúc bạn tìm việc mới, công ty có hỗ trợ bạn không?
10Ba tháng một lần, bạn có được họp với người của công ty không?

Chuyển lên trên