နယ်ပယ်၁၄မျိုးနှင့်ပတ်သက်သောစာမေးပွဲအကြောင်း

စာမေးပွဲများအကြောင်း

မည်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှစာမေးပွဲအကြောင်းအရာများကိုကြည့်လိုပါသလဲ

သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
(အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ပါက၊စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင်အသက်18နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်)
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး・သူနာပြုကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်စာမေးပွဲ:1,000 ယန်း
・သူနာပြုဂျပန်စာအရည်ချင်းအကဲဖြတ်စာမေးပွဲ:1,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card(Mastercard/VISA)
・バウチャー(ဘောင်ချာ)
・eウォレット (Paypay)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်・သူနာပြုကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်စာမေးပွဲ:60 မိနစ်・45 ပုဒ်
・သူနာပြုဂျပန်စာအရည်ချင်းအကဲဖြတ်စာမေးပွဲ:30 မိနစ်・15 ပုဒ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းစုစုပေါင်းပေးမှတ်၏60%နှင့်အထက်ဖြေဆိုနိုင်ရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်တွင်စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်သတ်မှတ်ချက်အဖြေများစခရင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်

・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်5ရက်အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါဝင်)၊စာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုလိုအပ်ပါက၊ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး7,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card
・ကွန်ဘိနိ(၂၄နာရီဆိုင်)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:30 ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:15ပုဒ် စုစုပေါင်း:80 မိနစ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းအမှတ်ပြည့်၏65%ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ဖြေဆိုနိုင်ရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・3 ပတ်အတွင်း OTAFF၏ဟုမ်းပေ့ချ်တွင်၊ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သူများ၏စာမေးပွဲနံပါတ်ကိုကြေငြာပေးမည်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・မိုင်ပေ့ချ်၏「受験履歴」ဆိုသည့်နေရာမှဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး၊ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာအောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး8,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card
・ကွန်ဘိနိ(၂၄နာရီဆိုင်)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:30ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:10ပုဒ် စုစုပေါင်း:80 မိနစ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းအမှတ်ပြည့်၏65%ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ဖြေဆိုနိုင်ရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・3 ပတ်အတွင်း OTAFF၏ဟုမ်းပေ့ချ်တွင်၊ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သူများ၏စာမေးပွဲနံပတ်ကိုကြေငြာပေးမည်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・မိုင်ပေ့ချ်၏「受験履歴」ဆိုသည့်နေရာမှဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး၊ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာအောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင်အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိရမည်(ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူဖြစ်ပါက)
・အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား၊မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါက၊အသက်18နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
【အခြားသတိပြုစရာအချက်】
・ဂျပန်ပြည်တွင်းတွင်ဖြေဆိုပါက
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချွန်လွှာ(MOC)ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသောနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားမှစာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်လွှာတင်ပြီး၊အမှန်တကယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိ၍အောင်မြင်ခဲ့ပါက၊ထိုအမှတ်စာရင်းများကိုနေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာများတွင်တင်သွင်းရမည့်စာရွက်စာတမ်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းရှိမရှိကိုအမျိုးသားစိုက်ပျိုးရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှအာမခံခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ
စာမေးပွဲကြေးလယ်ယာထွန်ယက်ခြင်းလုပ်ငန်း:8,000 ယန်း
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း:8,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card(Mastercard/VISA)
・バウチャー(ဘောင်ချာ)
・eウォレット (Paypay)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်60 မိနစ်(စာမေးပွဲအကြောင်းအရာရှင်းပြခြင်း၊အသံနှင့်စခရင်စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်သီးသန့် 10မိနစ်  )・70 ပုဒ်ခန့်
အောင်မှတ်စံနှုန်းစုစုပေါင်းရမှတ်သည်၊အမျိုးသားစိုက်ပျိုးရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှသတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းကိုကျော်လွန်ရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်တွင်စာမေးပွဲရလဒ်ကိုစခရင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်
・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်5ရက်အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါဝင်)၊စာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုလိုအပ်ပါက၊ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
※စာမေးပွဲရလဒ်၏‌ဒေတာများကိုစာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်5နှစ်တာသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ထိုကာလကိုကျော်လွန်ပါက၊စာမေးပွဲရလဒ်များကိုကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ
ထို့ကြောင့်ပရင့်ထုတ်ပြီးသိမ်းထားရန်အကြံပြုပါရစေ
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး7,700 ယန်း(※စာမေးပွဲကြေးအပြောင်းလဲရှိနိုင်သည့်အတွက် ဟုမ်းပေ့ချ်တွင်ဝင်ကြည့်ပါရန်)
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card
・ကွန်ဘိနိ(၂၄နာရီဆိုင်)
・ဘဏ်လွှဲ
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:45 မိနစ်・30 ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:10 မိနစ်・4 ပုဒ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းရေးဖြေနှင့်လက်တွေ့အသီးသီး၏အဖြေမှန်သည်65%နှင့်အထက်ရှိရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲလျှောက်လွှာတင်ရာတွင်အောင်စာရင်းကြေငြာမည့်နေ့ကိုအတည်ပြုပါ
・အောင်စာရင်းကြေငြာသည့် နေ့တွင်မိုင်ပေ့ချ်မှဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်ရပြီးမှသာလျှင်၊‌စာမေးပွဲဖြေဆိုထားသည့်သူနှင့်ကုမ္ပဏီ၂ဦး၂ဖက်လုံးမှအောင်လက်မှတ်ထုတ်ရန်လျှောက်လွှာတင်ရမည်ဖြစ်သည်၊လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးပါကကုမ္ပဏီဘက်သို့အောင်လက်မှတ်ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်အလုပ်မရသေးပါကအောင်လက်မှတ်ထုတ်လို့မရပါ။လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအောက်ပါလင့်ခ်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်
合格証明書発⾏申請マニュアル(合格者用)
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(ဂျပန်ဘာသာ)
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာအောင်စာရင်းကြေငြာသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူ12,100 ယန်း
※ အခြေခံအားဖြင့်၊အောင်လက်မှတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျငွေကိုကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး2,200円 ယန်း(2023ခုနှစ် 4လပိုင်း・5လပိုင်း ကျင်းပ)
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・ဘဏ်လွှဲ
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:20 မိနစ်・17ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:စံနှုန်း 10မိနစ် အချိန်ကန့်သတ်ချက် 12မိနစ်
※10မိနစ်အတွင်းပြီးအောင်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။မပြီးခဲ့ပါကအလွန်ဆုံး 12မိနစ်အထိသာခွင့်ပြု
အောင်မှတ်စံနှုန်းရေးဖြေနှင့်လက်တွေ့အသီးသီး၏အမှတ်သည်60%နှင့်အထက်ရှိရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး တစ်လခန့်အကြာတွင် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏ စာမေးပွဲနံပါတ်များကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြေငြာပေးသည်နှင့်တပြိုင်တည်း စာမေးပွဲဖြေဆိုသူအားလုံးသို့လည်းမှတ်ပုံတင်ထားသော အီးမေးလ်မှတဆင့်ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・အဆောက်အဦးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း(ကုမ္ပဏီ)တွင်အလုပ်ရပြီးစာမေးပွဲဖြေဆိုထားသည့်သူနှင့်ကုမ္ပဏီ၂ဦး၂ဖက်လုံးမှအောင်လက်မှတ်ထုတ်ရန်လျှောက်လွှာတင်ရမည်ဖြစ်သည်
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာအောင်စာရင်းထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
※အောင်လက်မှတ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းကို တစ်ကြိမ်သာလျှင်လက်ခံသည်(သက်တမ်းကျန်ရှိနေသေးသည့်ကာလအတွင်း)
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူ14, 300 ယန်း
※အခြေခံအားဖြင့်၊အောင်လက်မှတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျငွေကိုကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


လေကြောင်းလုပ်ငန်း

航空分野:လေဆိပ်မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး4,000 ယန်း(※2023ခုနှစ်2လပိုင်း28ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောစာမေးပွဲ၏စာမေးပွဲကြေးမှာ2,000ယန်းဖြစ်ပါသည်)
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်းOnline shop(STORES)တွင်「特定技能評価試験 受験料」ကိုရွေးချယ်ပြီး၊ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ပါ။ကွန်ဘိနိတွင်ပေးချေမှုအတွက် ၃ရက်သာသတ်မှတ်ထားပါသည်။သတိပြုရန် စာမေးပွဲကြေးကိုပေးချေပြီးရုံဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မရှိသေးပါ။စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလိုအပ်ပါသည်။စာမေးပွဲကြေးပေး‌သွင်းပြီးပါကဂျပန်လေကြောင်းနည်းပညာအသင်းမှပေးပို့သောအီးမေးလ်ထဲမှညွှန်ကြားချက်အတိုင်းစာမေးပွဲလျှောက်လွှာတင်ခြင်းပြုလုပ်ပါ
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:45 မိနစ်・30 ပုဒ်ခန့်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:30 မိနစ်・15ပုဒ်ခန့်-
အောင်မှတ်စံနှုန်းရေးဖြေနှင့်လက်တွေ့အသီးသီး၏အဖြေမှန်သည်65%နှင့်အထက်ရှိရမည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・စာ‌မေးပွဲရလဒ်ကြေငြာပြီးနောက်၊လျှောက်လွှာတင်ရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်သို့ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
・‌စာမေးပွဲအောင်သည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူ・စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူနှင့်ကုမ္ပဏီအကြားအလုပ်သ‌ဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်၊ဂျပန်လေကြောင်းနည်းပညာအသင်း ၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရန်လျှောက်လွှာတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဂျပန်လေကြောင်းနည်းပညာအသင်းမှကုမ္ပဏီသို့အောင်လက်မှတ်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်
(စာမေးပွဲဖြေဆိုသူထံသို့ပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ)
合格証明書発行手数料と負担者15,000 ယန်း
※အခြေခံအားဖြင့်၊အောင်လက်မှတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျငွေကိုကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


航空分野:လေယာဥ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း

(လက်ရှိဂျပန်ပြည်တွင်းတွင်စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းမရှိသေးပါ။)

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေးဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပခြင်းမရှိသေးပါ
2,000 ယန်း (မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့စဥ်)
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・လက်ငင်းပေးချေခြင်း(မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့စဥ်)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:60 မိနစ်・30 ပုဒ်(မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ)
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:30 မိနစ်(မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ)
အောင်မှတ်စံနှုန်းရေးဖြေနှင့်လက်တွေ့အသီးသီး၏အဖြေမှန်သည်65%နှင့်အထက်ရှိရမည်
(မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ)
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေရန်လျှောက်လွှာတင်ရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအီးမေးလ်သို့ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။(မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ)
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူနှင့်ကုမ္ပဏီအကြားအလုပ်သ‌ဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်၊ဂျပန်လေကြောင်းနည်းပညာအသင်း ၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရန်လျှောက်လွှာတင်ရမည်ဖြစ်သည်
ဂျပန်လေကြောင်းနည်းပညာအသင်းမှကုမ္ပဏီသို့အောင်လက်မှတ်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်
(စာမေးပွဲဖြေဆိုသူထံသို့ပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ)
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူ15,000円
※အခြေခံအားဖြင့်၊အောင်လက်မှတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျငွေကိုကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး4,300 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card(Mastercard/VISA)
・バウチャー(ဘောင်ချာ)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:60 မိနစ်・30 ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:20 မိနစ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းရေးဖြေ၏အဖြေမှန်သည်65%နှင့်အထက်ရှိရမည်
လက်တွေ့၏စုစုပေါင်းအမှတ်သည်60%နှင့်အထက်ရှိရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်ရက်ပေါင်း30အတွင်း၊ဟုမ်းပေ့ချ်တွင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏IDနံပါတ်များကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကြေငြာမည်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူနှင့်ကုမ္ပဏီအကြားအလုပ်သ‌ဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပါက၊ကုမ္ပဏီမှတဆင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူထံသို့အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီမှအောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူ16,000 ယန်း
※အခြေခံအားဖြင့်၊အောင်လက်မှတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျငွေကိုကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


ဆောက်လုပ်ရေး

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး 2,000ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်းလက်ငင်းငွေပေးချေရမည်(စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေရာတွင်ကောက်ခံမည်)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:60 မိနစ်・30 ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:40 မိနစ်・20ပုဒ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းစုစုပေါင်းအမှတ်၏65%နှင့်အထက်ရှိရမည် 
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်းစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်2ပတ်အတွင်း၊စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအားမိုင်ပေ့ချ်တွင်အသိပေးမည်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・မိုင်ပေ့ချ်တွင်အောင်လက်မှတ်ကို(PDF)ဖိုင်ပို့ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းထားပါလိုအပ်ပါကပရင့်အောက်ထုတ်ထားပါ
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာအောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
※အောင်လက်မှတ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်းကို တစ်ကြိမ်သာလျှင်လက်ခံသည်(သက်တမ်းကျန်ရှိနေသေးသည့်ကာလအတွင်း)
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်3ခု(စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ・စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း・လျှပ်စစ်၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုပ်ငန်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်(ထို့အပြင်၊ဂျပန်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင်အသက် 18 နှစ်အထက်ရှိရန်လိုအပ်သည်)
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး2,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card
・Debit card
※ကတ်သည်မိမိ၏အမည်မဟုတ်လည်းရပါသည်
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်:နယ်ပယ်အလိုက်ကွာခြားမှုရှိ
ရေးဖြေစာမေးပွဲ:60 မိနစ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:60 မိနစ်    
ဂဟေဆက်လုပ်ငန်း၏လက်တွေ့စာမေးပွဲ:60~90မိနစ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းရေးဖြေစာမေးပွဲ:အဖြေမှန်သည်65%နှင့်အထက်ရှိရမည်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:အဖြေမှန်သည်65%နှင့်အထက်ရှိရမည်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ(ဂဟေဆက်လုပ်ငန်):JIS、WES စသည့်အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲစံနှုန်းများပေါ်အခြေခံ၍ဆုံးဖြတ်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက် 3လအတွင်းဖြေဆိုသူများထံသို့ အီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားပါမည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・「合格証明書」発行申請フォームဆိုသောအောင်လက်မှတ်ထုတ်ရန်လျှောက်လွှာဖောင်ဆိုသည့်‌နေရာမှဖောင်တင်ပါ
https://www.sswm-e.go.jp/form/certification/
・အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန်ဝန်ဆောင်ခလွှဲပေး‌ပြီးနောက်တွင်အောင်လက်မှတ်ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါသည်(※2022ခုနှစ်တွင်ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံခြင်းမရှိပါ)
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာအောင်စာရင်းကြေငြာသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


ရေလုပ်ငန်း

ငါးဖမ်းခြင်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင်အသက်18 နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
※ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ 3 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ (ငါးဖမ်းလှေပေါ်တွင်အတွေ့အကြုံ 3နှစ်နှင့်အထက်) သို့မဟုတ် ငါးဖမ်းပညာပေးသင်တန်းမှ ဘွဲ့ရပြီးသူများသာလျှင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်
စာမေးပွဲကြေး8,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card(Mastercard/VISA)
・バウチャー (ဘောင်ချာ)
・eウォレット (PayPay)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:50 မိနစ်・30 ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:20 မိနစ်・25 ပုဒ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းစုစုပေါင်းအမှတ်သည်60%နှင့်အထက်ရှိရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်တွင်စာမေးပွဲရလဒ်ကိုစခရင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်5ရက်အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါဝင်)၊စာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုလိုအပ်ပါက၊ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
※စာမေးပွဲရလဒ်၏‌ဒေတာများကိုစာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်5နှစ်တာသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ထိုကာလကိုကျော်လွန်ပါက၊စာမေးပွဲရလဒ်များကိုကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ
ထို့ကြောင့်ပရင့်ထုတ်ပြီးသိမ်းထားရန်အကြံပြုပါရစေ
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ


ငါးမွေးမြူခြင်း

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်(အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါကစာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင်အသက်18နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်)
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး8,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card(Mastercard/VISA)
・バウチャー(ဘောင်ချာ)
・eウォレット (PayPay)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:50 မိနစ်・40 ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:20 မိနစ်・10 ပုဒ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းစုစုပေါင်းရမှတ်သည်၊ဂျပန်ငါးလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းကိုကျော်လွန်ရမည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်တွင်စာမေးပွဲရလဒ်ကိုစခရင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်
・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်5ရက်အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါဝင်)၊စာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုလိုအပ်ပါက၊ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာစာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့မှစပြီး 10 နှစ်ဖြစ်သည်
※စာမေးပွဲရလဒ်၏‌ဒေတာများကိုစာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်5နှစ်တာသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ထိုကာလကိုကျော်လွန်ပါက၊စာမေးပွဲရလဒ်များကိုကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ
ထို့ကြောင့်ပရင့်ထုတ်ပြီးသိမ်းထားရန်အကြံပြုပါရစေ
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ

သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့်သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်း

စာမေးပွဲအမျိုးအစား6မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။
(ဂဟေလုပ်ငန်း၊ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း၊သံမဏိလုပ်ငန်း၊အချောသတ်ခြင်း၊စက်ယန္တရားအလုပ်၊လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း)
ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင်အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများဖြစ်ပါကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး<ရေးဖြေစာမေးပွဲနှင့်လက်တွေ့စာမေးပွဲ>
  1ဦးထဲဖြေဆိုပါက           
ဂဟေလုပ်ငန်း  99,000 ယန်း   
ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း  84,000 ယန်း 
သံမဏိလုပ်ငန်း  94,500 ယန်း 
အချောသတ်ခြင်း  94,500 ယန်း  
စက်ယန္တရားအလုပ် 115,500ယန်း   
လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း 136,500 ယန်း  

လူ5ဦးအများဆုံးဖြေဆိုပါက1ဦးချင်းကျသင့်ငွေ
ဂဟေလုပ်ငန်း   23,800ယန်း
ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း  16,800ယန်း
သံမဏိလုပ်ငန်း   18,900ယန်း
အချောသတ်ခြင်း  18,900ယန်း
စက်ယန္တရားအလုပ် 23,100 ယန်း
လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ခြင်း  27,300 ယန်း

 <ရေးဖြေစာမေးပွဲသာလျှင်(လက်တွေ့စာမေးပွဲကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ> 
1ဦးထဲဖြေဆိုပါက              
ဂဟေလုပ်ငန်း  30,500 ယန်း

လူ5ဦးအများဆုံးဖြေဆိုပါက1ဦးချင်းကျသင့်ငွေ
ဂဟေလုပ်ငန်း  6,100 ယန်း

※အထက်ပါဖော်ပြထားသောစာမေးပွဲကြေးမှာအခွန်မပါသော‌နှုန်းဖြစ်ပါသည်
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・သတ်မှတ်ထားသောဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ငွေလွှဲရန်
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲ:60 မိနစ်・30ပုဒ်
လက်တွေ့စာမေးပွဲ:လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်
အောင်မှတ်စံနှုန်းရေးဖြေစာမေးပွဲ:အဖြေမှန်သည်65%နှင့်အထက်ရှိရမည်
လက်တွေ့စာမေးပွဲမှာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲရလဒ်ကိုလျှောက်ထားသူထံသို့ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ပို့ပေးမည့်အချိန်ကာလကိုလည်းအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားပါမည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရလဒ်များထွက်ပြီးနောက်2ပတ်အတွင်းစာမေးပွဲ‌အောင်လက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားသူထံသို့ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်7လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ

Scroll to top