FAQ အလုပ်သင်・ကျွမ်းကျင်လုပ်သား

အလုပ်သင်・ကျွမ်းကျင်လုပ်သား

Q043. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်မည်သို့ပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ?

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားသည်ပညာအရည်အချင်းကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။အသက်၁၈နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရပြီး၊ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်စားမေးပွဲကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။အခြားနိုင်ငံတွင်ရှိနေသူဖြစ်ပါက၊ထိုနိုင်ငံတွင်စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းပါ။မိမိနိုင်ငံတွင်စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းမရှိပါက၊ရက်တိုဗီဇာဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ပြီးစာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းပြုလုပ်လို့ရပါသည်။သို့သော်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါကအလိုအလျောက်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ပေးအပ်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုအောင်မြင်ခြင်း၊နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းများကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Q044. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)ဗီဇာကိုလျှောက်ထားရာမှာအသက်အရွယ်ကန့်သတ်ထားပါသလား?

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်လိုပါကအသက်၁၈နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရပါမည်။အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

Q045. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာသည်အမိနိုင်ငံ၏ပညာရေးနောက်ခံလိုအပ်ပါသလား၊မူလတန်း(သို့)အလယ်တန်းအောင်မြင်ထားရန်လိုအပ်ပါသလား?

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာသည်ပညာရေးနောက်ခံမလိုအပ်ပါ။သို့သော်အသက်၁၈နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရပါမည်။

Q046. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏အားသာချက်များကိုသိရှိလိုပါသည်။

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)သည်စုစုပေါင်း၅နှစ်တာဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။မိသားစုခေါ်ဆောင်ခွင့်မရှိသော်လည်း၊ဂျပန်လူမျိုးနှင့်တန်းတူလစာရရှိနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်ဂျပန်ဘာသာလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီမှထောက်ပံ့မှုအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)မှာနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအကန့်အသတ်မရှိ(သက်တမ်းတိုးပြီး)နေထိုင်နိုင်ပြီးမိသားစုဝင်ကိုလည်းခေါ်ဆောင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)သည်အောက်ပါအထောက်ပံ့၁၀မျိုးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။

1. ကြိုတင်ပြီးရှင်းပြချက်များကိုနားထောင်နိုင်၊မေးမြန်းနိုင်

2. ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ချိန်၊မိမိတိုင်းပြည်သို့ပြန်ရန်ထွက်ခွာချိန်များတွင်အကြိုအပို့လုပ်ပေးခြင်း

3. မိမိနေထိုင်မည့်အိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊နေထိုင်မှုတွင်လိုအပ်သောစာချုပ်စာတမ်းများကိုကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း

4. နေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အသားကျ‌အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

5. မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကူညီပေးခြင်း

6. ဂျပန်စာလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းများညွှန်ပေးခြင်း

7. အခက်ခဲများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း

8. ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်း

9. အလုပ်ပြောင်းရာတွင်အထောက်အပံ့လုပ်ပေးခြင်း(ကုမ္ပဏီဘက်မှအလုပ်နားရန်ပြောလာသည့်အခါသာလျှင်)

10.တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း(၃လတွင် ၁ကြိမ်နှင့်အထက်)စသည့်အခွင့်အရေးများရှိသည့်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိပဲအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။

Q047. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏လစာသတ်မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါသည်။

A. တူညီသောအလုပ်အမျိုးအစားနှင့်တူညီသောအရည်အချင်းရှိသည့်ဂျပန်လူမျိုး၏လစာနဲ့တန်းတူရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။အလုပ်အတွေ့ကြုံမရှိသော်လည်း၊အထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲကိုဖြေဆို‌အောင်မြင်ပါကအလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုအောင်မြင်ပြီးစီးထားသည့်အရည်အချင်းနှင့်တူညီပါသည်။

Q048. 「ဂျပန်လူမျိုးနှင့်တူညီသောအရည်ချင်းရှိပါကထိုဂျပန်လူမျိုးနှင့်တူညီသောလစာ(သို့)ထိုထက်ပိုမိုသောလစာကိုရရှိနိုင်သည်」ဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရှိလိုပါသည်။

A. ကုမ္ပဏီမှအလုပ်ခန့်မည့်နိုင်ငံခြားသားများ၏လစာကိုသတ်မှတ်ရာတွင်ထိုနိုင်ငံခြားသားနှင့်အတွေ့ကြုံတူသောဂျပန်လူမျိုးနည်းပညာရှင်၏လစာနှင့်နှိုင်းယှဥ်ပြီးသင့်လျော်သောလစာကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည့်အတွက်တူညီသောအရည်ချင်းရှိပါကတူညီသောလစာကိုရရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Q049. အထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရာမှာကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီဖြေဆိုရမည်လား?ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ဖြေဆိုရမည်လား?

A. အခြေခံအားဖြင့်၊ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲနှင့်ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးနောက်တွင်၊ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်စာချုပ်ချုပ်ရန်မျှော်မှန်းထားပါသည်။ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်မှစာမေးပွဲအသီးသီးဖြေဆိုမှုကိုလည်းဥပဒေအရတားမြစ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၊စာချုပ်ချုပ်ပြီးနောက်သတ်မှတ်ထားသည့်စာမေးပွဲများကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါကအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနေထိုင်ခွင့်အတွက်အရည်ချင်းပြည့်မီမည်မဟုတ်ပါ။

Q050. ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲကိုမိမိနိုင်ငံမှလွဲ၍အခြားသောနိုင်ငံတွင်ဖြေဆိုလို့ရပါသလား?

A. အနီးအနားရှိနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ဖြေဆိုလို့ရနိုင်ပါသည်။

Q051.အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုစာတိုက်မှတဆင့်လျှောက်လို့ရပါသလား?

A. စာတိုက်မှတဆင့်လျှောက်ထားလို့မရပါ။လျှောက်လွှာများကို၊လူကိုယ်တိုင်သက်ဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနရှိကောင်တာသို့သွားရောက်လျှောက်ထားခြင်း၊

သို့မဟုတ်မိမိမှလျှောက်ပေးရန်တောင်းဆိုထားသောသူများဖြစ်သည့်

(1.သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ဝန်ထမ်း 2.ရှေ့နေ 3.အကျိုးစီးပွားကော်ပိုရေးရှင်း၏ဝန်ထမ်းများ 4.လုပ်သားအထောက်အကူပြုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်း)မှတဆင့်အွန်လိုင်းမှဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

မိမိကိုအလုပ်ခန့်သောကုမ္ပဏီနှင့်တိုင်ပင်ပါ။

ကိုးကားလင့်ခ်(ဂျပန်ဘာသာဖြင့်)

<出入国在留管理庁 在留手申請のオンライン手続き>

Q052. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)ဗီဇာ၏နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကိုသိရှိလိုပါသည်။

A. အမြင့်ဆုံး၅နှစ်တာနေထိုင်နိုင်ပါသည်။

Q053. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြင့်အလုပ်လုပ်နေသောနိုင်ငံခြားသားသည်ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်သ‌ဘောတူစာချုပ်မှရပ်စဲခြင်း(သက်တမ်းကုန်ဆုံး)သောအခါတွင်မိမိတိုင်းပြည်သို့မဖြစ်မနေပြန်ရမည်လား?

A. ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ရပ်စဲခြင်း(သက်တမ်းကုန်ဆုံး)သောအခါမိမိတိုင်းပြည်သို့ပြန်ရန်မလိုအပ်ပါ။ထပ်မံအလုပ်ခန့်ခြင်း(သို့)အလုပ်သစ်ပြောင်းခြင်းဖြင့်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြင့်အလုပ်စာချု်ကိုထပ်မံချုပ်ဆိုနိုင်ပြီး၊သတ်မှတ်ထားသောနေထိုင်ခွင့်ကာလအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ခြွင်းချက်အလုပ်ခန့်မည့်ကုမ္ပဏီအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါက၊နေထိုင်ခွင့်အရည်အချင်းပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုချက်အတွက်လျှောက်လွှာတင်ပါ။

Q054. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)ဗီဇာဖြင့်၅နှစ်တာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်တွင်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း?

A. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်သင်္ဘောဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)အဖြစ်၅နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါကအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)သို့ကူးပြောင်းနိုင်ခြေရှိပါသည်။သို့သော်တခြားနယ်ပယ်များကိုလည်းအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနယ်ပယ်(၂)သို့ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ခြေရှိပါသည်။တခြားသောနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသို့ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်အချက်အလက်ကိုက်ညီခဲ့ပါကပြောင်းလဲလို့ရပါသည်။

Q055. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)ဗီဇာကိုရရှိရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း?

A. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်သင်္ဘောဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)အဖြစ်၅နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါကအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)သို့ကူးပြောင်းနိုင်ခြေရှိပါသည်။၅နှစ်ပြည့်ပါကအလို‌အလျောက်ကူးပြောင်းခြင်းမဟုတ်ပဲအထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲအဆင့်၂ကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။(သို့)သတ်မှတ်ထားသောအလုပ်အတွေ့ကြုံရှိပြီး၊အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဆင့်(၂)နှင့်တူညီသော၊သာလွန်သောကျွမ်းကျင်မှုအရည်ချင်းရှိသည်ဟုအသိမှတ်ပြုခံရပါက၅နှစ်မပြည့်လည်းအထူးကျွမ်းကျင်နံပါတ်(၂)သို့ကူးပြောင်းနိုင်ရန်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။‌၂၀၂၂ခုနှစ်၃လပိုင်းအထိအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)နယ်ပယ်မှာဆောက်လုပ်ရေးနှင့်သင်္ဘောဆောက်လုပ်ရေးသာရှိခဲ့ပြီးတခြားနယ်ပယ်များကိုလည်းထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။

Q056. မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်「နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစီးသည်」ဟုသတ်မှတ်ပါသနည်း?

A. အောက်ပါ၂ချက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
(1)နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းကို၂နှစ်နှင့်၁၀လအထက်သင်ယူပြီးမြောက်ခြင်း
(2)အောက်ပါနံပါတ်①သို့မဟုတ်②ထဲမှတချက်နှင့်ကိုက်ညီရမည်။

①နည်းပညာအရည်ချင်းစာမေးပွဲအဆင့်၃(သို့)ထိုအဆင့်၃နှင့်ညီမျှသောနည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်လေ့ကျင့်ရေးအကဲဖြတ်စာမေးပွဲ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်ထားခြင်း
②「အကဲဖြတ်မှတ်တမ်း」ကိုအခြေခံ၍နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစီးထားကြောင်းအသိမှတ်ပြုခံရခြင်း

Q057. နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂ဖြင့်ပြီးဆုံးထားသည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ် မှနယ်ပယ်မတူသောအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားသို့ကူးပြောင်းလို့ရပါသလား?

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသောနယ်ပယ်၏စာမေးပွဲကိုဖြဆိုအောင်မြင်ထားပါကကူးပြောင်းလို့ရပါသည်။

Q058. .နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂(၃နှစ်မြောက်)ဖြင့်ပြီးဆုံးထားသော်လည်း၃နှစ်ပြည့်စာ‌မေးပွဲကိုဖြေဆိုမအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်းအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားသို့ကူးပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား?

A. ၃နှစ်ပြည့်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုမအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း၊လေ့ကျင့်ရေးအရာရှိများမှသင်တန်းကာလအတွင်းမိမိ၏သင်တန်းတက်ရောက်မှုအခြေအနေ၊ကျွမ်းကျင်မှု၊အနေအထိုင်စသည်တို့ကိုဖော်ပြထားသောအကဲဖြတ်မှတ်တမ်းများရှိပါက၊နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစီးသည်ဟုသတ်မှတ်လို့ရပြီး၊အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်ကူးပြောင်းလို့ရပါသည်၊သို့သော်မိမိ၏အလုပ်သင်ဌာနမှမိမိအားအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်လက်ခံပါကအကဲဖြတ်မှတ်တမ်းများမလိုအပ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

Q059. ယခုလက်ရှိနည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၃သင်တန်းဆင်းဆဲဖြစ်ပါသည်။အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)သို့ကူးပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား?

A. သင်တန်းဆင်းဆဲကူးပြောင်းလို့မရပါ။နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၃ပြီးဆုံးပါကကူးပြောင်းလို့ရနိုင်ပါသည်။

Q060. နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂သင်တန်းဆင်းဆဲဖြစ်ပါသည်။သင်တန်းပြီးဆုံးပါကအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားသို့ကူးပြောင်းရန်အတွက်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုမည်သည့်အချိန်အခါတွင်လျှောက်ထားသင့်ပါသလဲ?

A. နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂သင်ယူဆဲတွင်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနေထိုင်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားလို့ရနိုင်သော်လည်း၊အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစီးပြီးနောက်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနေထိုင်ခွင့်ရရှိမှသာလျှင်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်သည်။

Q061. နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းပြီးပါကအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်ချောမွေ့စွာကူးပြောင်းနိုင်ရန်အတွက်နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းဆင်းကာလအတွင်းအလုပ်ရှာလို့ရပါသလား?

A. အားလပ်ရက်များတွင်အလုပ်ရှာရာမှာပြသနာမရှိသော်လည်း၊အလုပ်သင်များအနေဖြင့်အလုပ်ရှာရန်အတွက်အထူးလှုပ်ရှားမှုနေထိုင်ခွင့်ပြောင်းခြင်းပြုလုပ်၍မရပါ။

Q062. နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂သင်တန်းပြီးဆုံးပါက၊မိမိတိုင်းပြည်သို့ခေတ္တမပြန်ပဲအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်တိုက်ရိုက်ကူးပြောင်းလို့ရပါသလား?

A. ကူးပြောင်းလို့ရနိုင်ပါသည်။နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂သင်တန်းပြီးဆုံး၍အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဆင့်(၁)အဖြစ်ကူးပြောင်းရာတွင်တိုင်းပြည်သိုခေတ္တပြန်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုသောဥပဒေထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါ။

Q063. နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂သင်တန်းကိုပြီးစီးအောင်မသင်ယူဘဲတဝက်တပျက်ဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှပြန်လာခဲ့ပါသည်။အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်နောက်တခေါက်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား?

A. ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါက၊အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အရည်ချင်းပြည့်မှီပါသည်။

Q064. နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုသင်ယူပြီးစီးပြီးနောက်အမိနိုင်ငံသို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။နောက်တခေါက်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုပါကမည်သို့ပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ။

A. တူညီသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဖြစ်ပါကအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း(သို့)နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၃၏နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုက်ညီမှုရှိပါကတူညီသောနယ်ပယ်နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၃ဖြင့်နောက်တခေါက်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။

Q065. .နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၂(၃နှစ်မြောက်)ဖြင့်ပြီးဆုံးထားပြီးနောက်၊ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျောင်း(ကောလိပ်)တက်ရောက်လို့ရနိုင်ပါသလား?

A. နည်းပညာအလုပ်သင်စနစ်သည်အမိနိုင်ငံသို့ပြန်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှလေ့လာသင်ယူခဲ့သောအသိပညာ၊အတတ်ပညာများကိုပြန်လည်အသုံးချရမည့်စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက်၊တိုင်းပြည်သို့ပြန်ပြီးနောက်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ကျောင်းတက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

Q066. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အလုပ်ခန့်ရာတွင်လေယာဥ်စရိတ်အသွားအပြန်ကိုကုမ္ပဏီဘက်မှပေးချေရန်တာဝန်ရှိပါသလား?

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားများသည်အပြန်လေယာဥ်စရိတ်ကိုကုန်ကျရန်မတတ်နိုင်သည့်အခြေအနေမှလွဲ၍အခြေခံအားဖြင့်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားမိမိကိုယ်တိုင်လေယာဥ်စရိတ်ကိုကုန်ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။

Q067. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်လေဆိပ်အထိအကြိုအပို့ပြုလုပ်ရာအတွက်ကုန်ကျသည့်စရိတ်ကိုမည်သူကပေးဆောင်ရမည်နည်း?

A. အလုပ်ခန့်သောကုမ္ပဏီဘက်မှမဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမည့်ထောက်ပံ့မှုများထဲတွင်ပါဝင်သည့်အတွက်ကုမ္ပဏီမှပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိပါသည်။

Q068. ကိုရိုနာကြောင့်တိုင်းပြည်သို့ပြန်ရန်လေယာဥ်လက်မှတ်စျေးအရမ်းတက်နေပါသဖြင့်၊စီမံကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့မှနည်းပညာသင်တန်းသားများအတွက်လေယာဥ်လက်မှတ်ကိုမ‌ဝယ်ပေးပါကမည်သို့ပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ?

A. အလုပ်သင်များသင်တန်းပြီးဆုံး၍တိုင်းပြည်သို့ပြန်ရာတွင်ကုန်ကျမည့်လေယာဥ်စရိတ်ကိုစီမံကွပ်ကွဲရေးအဖွဲ့မှ(လေယာဥ်လက်မှတ်စျေးကြီးသည်ဖြစ်စေ)မည့်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်စေအပြည့်အဝပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။သို့သော်မိမိတိုင်းပြည့်သို့ပြန်ရမည့်နေ့နှင့်အချိန်အခါ၊လေယာဥ်ခရီးစဥ်ကိုစီမံကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့မှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အတွက်သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးစေလိုပါသည်။※မိမိအခြေအနေများကြောင့်တိုင်းပြည်သို့ခေတ္တပြန်ရာတွင်လေယာဥ်စရိတ်ကိုစီမံကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့မှပေးချေရန်တာဝန်မရှိပါ။

Q069. နည်းပညာအလုပ်သင်အဆင့်၃ဖြင့်တဖန်ဂျပန်သို့ပြန်ဝင်ရောက်သည့်အခါပြန်လည်ဝင်ရောက်မည့်အချိန်ကိုဆွေးနွေးလို့ရပါသလား?

A. သာမာန်အားဖြင့်အလုပ်သင်အဆင့်၃သို့မကူးပြောင်းမှီ (သို့)အဆင့်၃ကိုစတင်သည့်တနှစ်အတွင်းတွင် တလကျော်အမိနိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။အကယ်၍ခေတ္တပြန်သည့်အချိန်ကာလသည်၃လနှင့်အထက်ကျော်လွန်ပါက၊အလုပ်သင်အဆင့်၃သင်တန်းစတင်ချိန်မှခေတ္တပြန်သည့်အချိန်အထိနေထိုင်ခွင့်ကိုလဝကမှသတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ခေတ္တပြန်ပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုပါကနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ဗီဇာရယူပြီးမှပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အောက်ပါလင့်ခ်တွင်အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။(ဂျပန်ဘာသာ)

အလုပ်သင်များတိုင်းပြည်သို့ခေတ္တပြန်ခြင်း

Q070. နည်းပညာအလုပ်သင်ဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ရာတွင်ပညာအရည်ချင်းကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား?

A. ပညာအရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်မရှိသော်လည်း၊လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးအလုပ်အတွေ့ကြုံရှိရန်လိုအပ်သောနယ်ပယ်များရှိပါသည်။

Q071. နည်းပညာအလုပ်သင်များသည်ဘောနပ်စ်နှင့်လစာတိုးခြင်းများရှိပါသလား?

A. အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်တွင်အတည်ပြုစစ်ဆေးပါ။နားလည်ခဲ့ပါကအလုပ်ခန့်သောကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စီမံကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့သို့မေးမြန်းပါ။
လုပ်ငန်းသ‌ဘောတူစာချုပ်ကိုအောက်ပါလင့်ခ်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။(ဂျပန်ဘာသာဖြင့်)
လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်

Q072. နည်းပညာအလုပ်သင်များသည်အိမ်ပြောင်းလို့ရပါသလား?

A. အိမ်ပြောင်းလို့ရပါသည်။သို့သော်ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ပေးထားသောနေရာမှလွဲ၍တခြားနေရာတွင်နေထိုင်လိုပါကကုန်ကျစရိတ်များကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကုန်ကျခံရမှာဖြစ်ပါသည်။အိမ်ဌားရန်ရာတွင်စာချုပ်ချုပ်ခြင်းစသည့်ကိစ္စများကိုမိမိကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။

Q073. နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများ၏အိမ်လခဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်ပါသလဲ?

A. နည်းပညာအလုပ်သင်၏အိမ်လခကိုအမှန်တကယ်ကုန်ကျသည့်အိမ်လခထက်ပိုမိုကောက်ခံလို့မရနိုင်သလိုယေဘူယျအားဖြင့်အလုပ်သင်များသည်အိမ်လခ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာကုန်ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။အိမ်လခသည်နေရာဒေသနှင့်ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားသည့်အတွက်မိမိပေးချေရမည့်အိမ်လခပမာဏကိုကြိုတင်မေးမြန်းပါ။အိမ်လခအပြင်၊စားသောက်စရိတ်၊ရေမီးဂတ်စ်ဖိုးကိုပါလစာထဲမှနှုတ်ယူသည့်အခါလည်းရှိနိုင်ပါသည်။

Q074. နည်းပညာအလုပ်သင်အရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲအဆင့်၂ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖြေဆိုခွင့်ရနိုင်ပါသလဲ?အရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါကထပ်မံဖြေခွင့်ရှိပါသလား?

A. နည်းပညာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲကို၂ကြိမ်ဖြေဆိုခွင့်ရှိပြီး၊ပထမအကြိမ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါကနောက်တကြိမ်ဖြေဆိုလို့ရပါသည်။

Q075. နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းတက်ရောက်ဆဲကာလတွင်တခြားနယ်ပယ်များသို့အလုပ်ပြောင်းလို့ရနိုင်ပါသလား?

A. အလုပ်သင်ဆိုသည်မှာဂျပန်နိုင်ငံ၏စက်မှုလက်မှုနည်းပညာများကိုနည်းပညာများကိုလာရောက်သင်ယူစေသည့်စနစ်ဖြစ်ပြီး၊အလုပ်သင်ပရိုဂရမ်ကိုမပြီးစီးခဲ့ပါက၊အလုပ်သင်စနစ်အရအလုပ်ကူးပြောင်းခြင်းပြုလုပ်လို့မရနိုင်သလို၊အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာသို့လည်းကူးပြောင်းခြင်းကိုခွင့်မပြုထားပါ။

Q076. နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများသည်အလုပ်သင်ဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်းများပြုလုပ်လို့ရပါသလား?

A. ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောင်းလို့မရပါ။သို့သော်ကိုရိုနာရောဂါများကြောင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အခက်ခဲရှိခြင်း၊သင်တန်းကာလပြီးဆုံးပြီးနောက်အမိနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အခက်ခဲရှိသူသောအလုပ်သင်များအား၊စီမံကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်းမှရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ဖျက်သိမ်းခြင်းစသည့်အခြေအနေများတွင်အလုပ်သင်များအားတူညီသောလုပ်ငန်း(သို့)မတူညီသောလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်ပြောင်းခြင်းပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါသည်။အကယ်၍အလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ထားပါက၊အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြင့်တူညီသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်စုစုပေါင်း၅နှစ်တာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Q077. နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းကိုတဝက်တပျက်ဖြင့်ရပ်နားလို့ရပါသလား?

A. ရပ်နားလို့ရနိုင်သော်လည်း၊နည်းပညာအလုပ်သင်သင်တန်းကိုရပ်နားပြီးနောက်တွင်အလုပ်သင်ဗီဇာဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဆက်လက်နေထိုင်လို့မရပါ။

Scroll to top