အလုပ်အကိုင်ထောက်ပံ့မှု

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်ရှာ/အလုပ်ပြောင်းလိုသောနိုင်ငံခြားသားအတွက်၊အလုပ်ကိုင်ရှာ‌ဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများကိုဝေမျှနေသည့်အပြင်၊အင်တာ‌ဗျူးလေ့ကျင့်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သောဆယ်မီနာများကိုကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။

ဂျပန်တွင်အလုပ်ရှာ/အလုပ်ပြောင်းလိုသောသူများ၊အလုပ်ရှာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲဖြစ်ပါကဆယ်မီနာသို့တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်အကြံဉာဏ်ရယူနိုင်ပါတယ်။

အလုပ်ရှာ/အလုပ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏကြုံတွေ့ရသည့်အခက်ခဲများနှင့်ပတ်သက်သောဗီဒီယိုများကိုဝင်ရောက်ည့်နိုင်ပါသည်။

Scroll to top