အလုပ်လုပ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်သလဲ

အလုပ်လုပ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်ချက်များ

 • အသက်၁၈နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရပါမည်
 • ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲအောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်
 • ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ
  JLPT:N4နှင့်အထက် (သို့)
  JFT-Basic:A2နှင့်အထက်အောင်လက်မှတ်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်

  ※သူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်သူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးဂျပန်စာအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်

 • အလုပ်သင်အဆင့်၂(နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်၂)ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသူများအတွက်ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲအောင်ရန်မလိုပါ။
  ※သို့သော်တခြားနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်လိုပါကမိမိအလုပ်လုပ်လိုသည့်နယ်ပယ်၏ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲအောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်လုပ်ရမည့်အချိန်အထိလုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များ

အခြားနိုင်ငံတွင်ရှိနေသောသူဖြစ်ပါက

စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်

ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ထားရမည်
※အလုပ်သင်အဆင့်၂(နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်၂)ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသူများကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ

အလုပ်ရှာခြင်း

①ပုဂ္ဂလိကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများမှညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
②ဂျပန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီများ၏အလုပ်ခေါ်စာများတွင်တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားခြင်း

ကုမ္ပဏီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း

ကုမ္ပဏီဘက်မှနေထိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူပါ

မိမိနိုင်ငံတွင်ရှိသောဂျပန်သံရုံးသို့ဗီဇာလျှောက်ထားပါ

(ထိုသို့လျှောက်ရာတွင်နေထိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုတင်ပြရမည်)

ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်(အလုပ်လုပ်)

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိနေသောသူဖြစ်ပါက

စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်

ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲဖြေဆိုအောင်မြင်ထားရမည်
※အလုပ်သင်အဆင့်၂(နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်၂)ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသူများကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ

အလုပ်ရှာခြင်း

①ဟယ်လိုဝေါ့ခ်တွင်အလုပ်ရှာဖွေခြင်း
②ပုဂ္ဂလိကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများတွင်တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားခြင်း
③အလုပ်ခေါ်စာများတွင်တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားခြင်း

ကုမ္ပဏီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာပြောင်းလဲမှုလျှောက်တင်ပါ

နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာပြောင်းလဲမှုပြီးဆုံးပါက

အလုပ်လုပ်

※အလုပ်သင် များအနေဖြင့် တူညီသောကုမ္ပဏီတွင်လုပ်လိုသောအခါ နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။


အလုပ်သင်မှအထူးကျွမ်းကျင်သို့တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သောအလုပ်အမျိုးအစားများ

အလုပ်အကိုင်စာရင်းစုစုပေါင်း

တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သောအလုပ်အကိုင်စာရင်းများ①〜⑭အထိ)

အလုပ်အမျိုးအစား

①သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

②အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း

③စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့်စက်ကိရိယာလုပ်ငန်း(သတ္တုလုပ်ငန်း)

④စက်မှုစက်ရုံလုပ်ငန်း

လျှပ်စစ်၊အီလက်ထရောနစ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်း

⑥ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

⑦သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့်သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်း

⑧ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း

⑨လေကြောင်းလုပ်ငန်း

⑩ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

⑪စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

⑫ရေလုပ်ငန်း

⑬စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း

⑭အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

Scroll to top