အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစစ်ဆေးလွှာ

သေချာအောင်စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်

စစ်ဆေးသည့်အကြောင်းအရာများ
1နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာမရယူခင်ကုမ္ပဏီမှစာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများကိုရှင်းပြခဲ့ပါသလား
2အလုပ်အကြောင်းအရာနှင့်လစာငွေပမာဏမှာကုမ္ပဏီဘက်မှရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတူတူဖြစ်ပါသလား
3ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ချိန်၊မိမိတိုင်းပြည်သို့ပြန်ရန်ထွက်ခွာချိန်များတွင်အကြိုအပို့လုပ်ပေးပါသလား
4ကုမ္ပဏီဘက်မှဘတ်စ်ကား၊ရထားစီးနည်းစသည့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိုရှင်းပြပေးပါသလား
5မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလုပ်ရန်သွားသည့်အခါကုမ္ပဏီဘက်မှလိုက်ပြီးကူညီမှုများပြုလုပ်ပေးပါသလား
6ကုမ္ပဏီဘက်မှဂျပန်စာသင်ကြားရန်အတွက်အကူအညီပေးပါသလား
7အခက်ခဲများဖြစ်ချိန်တွင်စကားပြန်ခေါ်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ပေးပါသလား
8ကုမ္ပဏီမှပွဲတော်များကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းစသည့်၊ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်စကားပြောဆိုနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများကိုဖန်တီးပေးပါသလား
9ကုမ္ပဏီဘက်မှအလုပ်နားရန်ပြောလာသဖြင့်နောက်အလုပ်အသစ်ကိုရှာရာတွင်ကုမ္ပဏီဘက်မှကူညီပေးပါသလား
10၃လတွင်တကြိမ်ကုမ္ပဏီဘက်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကိုပြုလုပ်ပေးပါသလား
Scroll to top