ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲများ

ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲ?

JLPT試験

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・ဂျပန်ဘာသာစကားကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးမပြုသောသူများ
・ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောသူ(ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူ)
စာမေးပွဲကြေး7,500 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card(တကြိမ်တည်းငွေချေခြင်း)
・ဘဏ်မှငွေလွှဲခြင်း
・ကွန်ဘိနိတွင်ဆောင်ခြင်း (၂၄နာရီဆိုင်)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်N1 文字・語彙・文法・読解<110မိနစ်> 聴解<55မိနစ်>
N2 文字・語彙・文法・読解<105မိနစ်> 聴解<50မိနစ်>
N3 文字・語彙<30မိနစ်>・文法・読解〈70分〉聴解<40မိနစ်>
N4 文字・語彙<25မိနစ်>・文法・読解〈55မိနစ်〉聴解<35မိနစ်>
N5 文字・語彙<20မိနစ်>・文法・読解〈40မိနစ်〉聴解<30မိနစ်>
အောင်မှတ်စံနှုန်းN1 文字・語彙・文法<19မှတ်> 読解<19မှတ်> 聴解<19မှတ်> ‌အောင်မှတ်<100မှတ်>
N2 文字・語彙・文法<19မှတ်> 読解<19မှတ်> 聴解<19မှတ်> အောင်မှတ်<90မှတ်>
N3 文字・語彙・文法<19မှတ်> 読解<19မှတ်> 聴解<19မှတ်> အောင်မှတ်<95မှတ်>
N4 文字・語彙・文法・読解〈38မှတ်〉聴解<19မှတ်> အောင်မှတ်<90မှတ်>
N5 文字・語彙・文法・読解〈38မှတ်〉聴解<19မှတ်> အောင်မှတ်<80မှတ်>
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲရလဒ်များကြေငြာမည့်ရက်ကိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
(မိုင်ပေ့ချ်မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်)

・ရလဒ်အသိပေးစာ(ပို့စကတ်အရွယ်အစား)ကိုစာတိုက်မှပို့ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・「日本語能力認定書」ရလဒ်အသိပေးစာ(ပို့စကတ်အရွယ်အစား)မှာအခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊တကြိမ်သာလျှင်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
 
・「認定結果及成績証明書」ကိုတော့မိုင်ပေ့ချ်မှလျှောက်လွှာတင်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး၊အခကြေးငွေပေးရမည်ဖြစ်သည်။

・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူ「認定結果及成績証明書」အောင်လက်မှတ်ကိုတစောင်ယန်း1,000
(ပို့ခသပ်သပ်ကုန်ကျခံရမည်・ကာယကံရှင်ပေးချေရမည်)
※2022ခုနှစ်2လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ

ဟုမ်းပေ့ချ်

စာမေးပွဲဖောင်တင်နည်း

ကျင်းပသည့်ရက်・နေရာ


JFT試験

ဖြေဆိုရန်အရည်ချင်းပြည့်မီသူ・ဂျပန်ဘာသာစကားကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးမပြုသောသူများ
・ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်အရည်ချင်းရှိသောသူ(ဂျပန်ပြည်တွင်းနေထိုင်သူ)
・အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ပါက၊စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင်အသက်18နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
・မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပါက၊စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေတွင်အသက်17နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်
စာမေးပွဲကြေး7,000 ယန်း
ပေးချေရမည့်နည်းလမ်း・Credit card(Mastercard/VISA)
・eウォレット (Paypay)
・バウチャー(ဘောင်ချာ)
စာမေးပွဲကြာချိန်/မေးခွန်းအ‌ရေအတွက်60 မိနစ်・60 ပုဒ်
အောင်မှတ်စံနှုန်းအခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာ အမှတ်200နှင့်အထက်(A2)
စုစုပေါင်းအမှတ်သည်200နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက၊ 「နေ့စဥ်သုံးစကားပြောကိုအတိုင်းအတာအထိပြောဆိုနိုင်ပြီးနေထိုင်မှုများတွင်အခက်ခဲမရှိသောဂျပန်စာအရည်ချင်းကိုရောက်ရှိနေပြီ」ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
ရလဒ်စစ်ဆေးနည်း・စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်တွင်စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်သတ်မှတ်ချက်အဖြေများစခရင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်5ရက်အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါဝင်)၊စာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
အောင်လက်မှတ်ထုတ်နည်း/သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်・ရလဒ်အသိပေးစာရွက်ကိုလိုအပ်ပါက၊ပရင့်အောက်ထုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
・အောင်လက်မှတ်၏သက်တမ်းမှာသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

※စာမေးပွဲရလဒ်၏‌ဒေတာများကိုစာမေးပွဲဖြေရန်ရက်ချိန်းယူရသောဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်5နှစ်တာသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ထိုကာလကိုကျော်လွန်ပါက၊စာမေးပွဲရလဒ်များကိုကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ထို့ကြောင့်ပရင့်ထုတ်ပြီးသိမ်းထားရန်အကြံပြုပါရစေ။
အောင်လက်မှတ်ထုတ်ရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေးချေရမည့်သူအခမဲ့
※2022ခုနှစ်2လပိုင်းအထိရရှိထားသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိုးကားလင့်ခ်များ

ဟုမ်းပေ့ချ်

စာမေးပွဲဖောင်တင်နည်း(coming soon)

မေးခွန်းနာမူနာ

ကျင်းပသည့်ရက်・နေရာ

Scroll to top