FAQ နေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစား

နေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစား

Q020. နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကာလတိုးသည့်အခါနေထိုင်ခွင့်ကတ်အသစ်ရရှိရန်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ?

A. နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားကိုထုတ်ပေးသည့်ကာလသည်၊လျှောက်ထားသူနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။သာမန်အားဖြင့်လျှောက်ထားပြီးနောက်1လမှ3လအထိကြာမြင့်တတ်ပြီးနေထိုင်ခွင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍လည်းအနည်းငယ်ကွာခြားတတ်ပါသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှထုတ်ပြန်ထားသောအကြောင်းအရာများမှကိုးကားနိုင်ပါသည်။
<出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請>

Q021. နေထိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလျှောက်ထားရာတွင်ဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ?

A. နေထိုင်ခွင့်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရာတွင်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ခြင်းနှင့်ပြောင်း‌ခြင်းများအတွက်ခွင့်ပြုချက်ကျပါက(နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားပေးအပ်ရာတွင်)ယန်းငွေ ၄ထောင်(အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း)ကုန်ကျပါသည်။

Q022. အလုပ်သင်မှတခြားဗီဇာပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါသည်။

A. အလုပ်သင်မှတခြားဗီဇာသို့ပြောင်းလဲရာတွင်၊ပြောင်းလဲလိုသည့်နေထိုင်ခွင့်အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီးသတ်မှတ်ချက်များကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ထိုသို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါကအလုပ်သင်ဗီဇာဖြင့်ဆက်လုပ်သင်တန်းဆဲရန်မဖြစ်နိုင်တော့သည်ကိုသတိပြုစေလိုပါသည်။
【မိသားစုဗီဇာ】
အိမ်ထောင်ဘက်သည်အဆင့်မြင့်လုပ်သားဗီဇာဖြင့်နေထိုင်နေပါက၊အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက်မိမိသည်မိသားစုဗီဇာသို့ပြောင်းနိုင်ပါသည်။လျှောက်ပုံလျှောက်နည်းမှာအလုပ်ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားသောအိမ်ထောင်ဘကမှဂျပန်နိုင်ငံတွင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊မိသားစုဗီဇာအဖြစ်နေထိုင်မည့်သူသည်ခေတ္တမိမိတိုင်းပြည်သို့ပြန်ရန်လိုအပ်ပါသည်(ကိုရိုနာများကြောင့်ခေတ္တတိုင်းပြည်သို့ပြန်ရန်မလိုအပ်ပဲလျှောက်ထားနိုင်)
【နည်းပညာ၊လူမှုအသိ၊နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဗီဇာ】
အဆင့်မြင့်လုပ်သားဗီဇာသို့ပြောင်းရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောပညာအရည်အချင်းနှင့်အထူးပြုအသိပညာများကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်ရသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်အတွက်၊အလုပ်သင်တွင်သင်ယူခဲ့သောနည်းပညာများဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။အလုပ်သင်စနစ်သည်နည်းပညာများကိုမိမိနိုင်ငံတွင်ပြန်လည်အသုံးချရန်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ထားသည့်စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက်၊တိုင်းပြည်သို့ပြန်ပြီးအကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
【အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာ】
အလုပ်သင်အဆင့်၂ကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစီးထားပါကအထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။တူညီသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာကိုရယူနိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။သို့သော်တခြားနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်လိုပါက၊မိမိလုပ်လိုသောနယ်ပယ်၏အထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
【အထူးလှုပ်ရှားမှုဗီဇာ】
အထူးလှုပ်ရှားမှုဗီဇာအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ကိုရိုနာကြောင့်တိုင်းပြည်သို့ပြန်ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသူများနှင့်ကုမ္ပဏီမှစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးဝါးမှုကြောင့်ဆက်လက်လက်မခံနိုင်သောအခြေအနေများတွင် 「အထူးလှုပ်ရှားမှုဗီဇာ(၆လအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိ) 」သို့မဟုတ် 「အထူးလှုပ်ရှားမှုဗီဇာ(၆လ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိ) 」တို့ကိုအသိမှတ်ပြုပေးပါသည်။
(2022ခုနှစ်2လပိုင်းလက်ရှိသတင်း)

Q023. 「စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေး」ဗီဇာရရှိရန်အတွက်မည်သို့သောအချက်များလိုအပ်ပါသလဲ?

A. 「စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေး」ဗီဇာရရှိရန်အောက်ပါအရည်ချင်းများပြည့်မီရန်လိုအပ်ပါသည်။
【စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးနေထိုင်ခွင့်အတွက်သတ်မှတ်ချက်များ】
စီးပွားရေးလုပ်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းနေရာသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိရမည်။သို့သော်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်မစတင်ရသေးပါက၊ထိုစီးပွားရေးကိုလုပ်ရန်နေရာအဖြစ်အသုံးပြုသည့်အဆောက်အဦးသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိထားရမည်။လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းအတိုင်းအတာသည်အောက်ပါအချက်များထဲမှတခုခုနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
① ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့်အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်း၂ဦး(သို့)ထိုထက်ပိုသော(ဂျပန်လူမျိုး၊အခြေချနေထိုင်သူ၊အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ)မှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေခြင်းရှိရမည်
② မ,တည်ငွေ(သို့)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေစုစုပေါင်းမှာယန်း 5သန်းနှင့်အထက်ရှိရမည်။
③ ①သို့မဟုတ်②နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာရှိသောအတိုင်းအတာဖြစ်သည်ကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းခံရမည်။
လျှောက်ထားသူသည်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရန်ရည်မှန်းထားပါက၊လုပ်ငန်းစီမံမှု(သို့)ခန့်ခွဲမှုများတွင်အတွေ့ကြုံ၃နှစ်နှင့်အထက်(ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတွင်စီးပွားရေး သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်တက်ရောက်သင်ယူထားသည့်ကာလများအပါအဝင်)ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးဂျပန်လူမျိုးမှပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့်အခါတန်းတူသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောလစာကိုရယူရန်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါလင့်ခ်တွင်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။(ဂျပန်ဘာသာဖြင့်)
<出入国在留管理庁 経営・管理>

Q024. 「အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်」ဗီဇာကိုလျှောက်ထားရာတွင်၊အလုပ်သင်အဖြစ်၃နှစ်တာလုပ်ကိုင်ခဲ့သောသက်တမ်းနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအဖြစ်၅နှစ်တာလုပ်ကိုင်ခဲ့သောသက်တမ်းများသည်အကျုံးဝင်ပါသလား?

A. အလုပ်သင်နှင့်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်ခဲ့သောသက်တမ်းများမှာအကျုံးမဝင်ပါ။အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)စသည့်တခြားနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းဖြင့်နေထိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

Q025. 「အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်」ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါသည်။

A. 「အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်」လျှောက်ထားရာတွင်အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
(1)အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်
(2)အမှီအခိုကင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန်လုံလောက်သောပိုင်ဆိုင်မှု(သို့)ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်
နေ့စဥ်နေထိုင်မှုတွင်အများသူဌာများအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရပဲ၊ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများသည်နောင်အနာဂါတ်တွင်တည်ငြိမ်သောဘဝတခုဖြစ်ရန်အလားအလာရှိရမည်
(3)လျှောက်ထားသူ၏အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခံရမည်
a)ယေဘူယျစည်းမျဥ်းအရဂျပန်နိုင်ငံတွင် အနည်းဆုံး၁၀နှစ်နေထိုင်မှုရှိရမည်။သို့သော်လည်းထိုကာလအတွင်းအလုပ်ဗီဇာဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါက(အလုပ်သင်နှင့်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)မပါဝင်ပါ)၊သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အရည်အချင်းဖြင့်၅နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
b)ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရခြင်းမရှိရ။ပြည်သူ့ဝတ္တရားများဖြစ်သည့်(အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း၊ပင်စင်များကို)စနစ်တကျပေးဆောင်ရမည်
c)ယခုလက်ရှိကိုင်ဆောင်ထားသောနေထိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အကြာဆုံးနေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
d)အများပြည်သူကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှဘေးအန္တရာယ်မရှိစေရ
※ ခြွင်းချက်ဂျပန်လူမျိုး၊အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ၊အထူးအခြေအနေဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူ၏အိမ်ထောင်ဘက်သို့မဟုတ်ကလေးဖြစ်ပါက၊နံပါတ်(1)နှင့်(2)ကိုလိုက်နာရန်မလိုပါ။ထို့အပြင်၊ဒုက္ခသည်အဖြစ်ခံယူထားသူဖြစ်ပါကနံပါတ်(2)ကိုလိုက်နာရန်မလိုပါ။
အောက်ပါလင့်ခ်တွင်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
<永住許可に関するガイドライン>

Q026. ဂျပန်နိုင်ငံရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုတဝက်တပျက်နှင့်ကျောင်းထွက်ပြီး「နည်းပညာ၊လူမှုအသိ၊နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး」ဗီဇာဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လို့ရပါသလား?

A. မိမိနိုင်ငံ(သို့)ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပညာအရည်ချင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပြီး၊အထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရသောအလုပ်ဖြစ်ပါကအလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
①ပညာအရည်ချင်းသတ်မှတ်ချက်:မိမိနိုင်ငံတွင်အငယ်တန်းကောလိပ်ဘွဲ့ရနှင့်အထက်၊သို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘွဲ့ရ
②လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ:10နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံသည်တက္ကသိုလ်၊သက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊သို့မဟုတ်အထက်တန်းကျောင်းတွင်သင်ယူခဲ့သည့်အသိပညာ၊နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘာသာရပ်များတွင်မေဂျာအဖြစ်သင်ကြားသည့်ကာလများပါဝင်ပါသည်။

Q027. ဂျပန်နိုင်ငံရှိဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းကိုပြီးဆုံးအောင်မတက်ဘဲ「အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား」အဖြစ်ပြောင်းလို့ရပါသလား?

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အထူးကျွမ်းကျင်စာမေးပွဲနှင့်ဂျပန်စာအရည်ချင်းစစ်စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးနောက်၊အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုအောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Q028. .「ကျောင်းသား‌ဗီဇာ」မှ「အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာ」ကိုပြောင်းပြီးနောက်မှာမိသားစုဗီဇာဖြင့်နေထိုင်လျက်ရှိသောအိမ်ထောင်ဘက်နှင့်သားသမီးများ၏ဗီဇာမှာမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

A. အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁)သည်မိသားစုကိုခေါ်ဆောင်ခွင့်မရှိသော်လည်း၊ကျောင်းသား၏အိမ်ထောင်ဘက်နှင့်ကလေးများသည်မိသားစုဗီဇာဖြင့်နေထိုင်နေခဲ့သည်ရှိသော်၊အထူးကျွမ်းကျင်လှုပ်ရှားမှုဗီဇာသို့ပြောင်းလဲရန်လက်ခံပေးတာမျိုးရှိပါသည်။

Q029. သူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးဗီဇာ(介護福祉士)ကိုရရှိမည်သို့သောအချက်များလိုအပ်ပါသလဲ?

A. သူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးဗီဇာကိုရရှိရန်အတွက်လက်မှတ်ရသူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးအရည်ချင်းကိုလိုအပ်ပါသည်။နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့်သူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုနိုင်ရန်နည်းလမ်း၃ခုရှိပါသည်။
①EPAသူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေးအရန်အဖြစ်လျှောက်ထား၍ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ပြီး၊သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုဌာနတွင်၃နှစ်တာလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံယူပြီးနောက်သူနာပြုစာမေးပွဲဖြေရန်အရည်ချင်းကိုရယူပါ။(အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ဗီယက်နမ်ဆိုပြီး၃နိုင်ငံသာအကျုံးဝင်)
②အလုပ်သင်(သို့)အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဖြင့်သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုဌာနတွင်၃နှစ်တာအလုပ်အတွေ့ကြုံအပြင်လေ့ကျင့်မှုသင်တန်းများကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့်၊သူနာပြုစာမေးပွဲကိုဝင်ဖြေရန်အရည်ချင်းကိုရယူပါ။
③သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလေ့ကျင့်ရေးဌာနတွင်(၂နှစ်နှင့်အထက်အသက်မွေးဝမ်းကြေင်း)တက်ရောက်ပြီးလိုအပ်သောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကိုရယူပြီးစာမေးပွဲဖြေရန်အရည်အချင်းကိုရယူနိုင်ပါသည်။

Scroll to top